Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4436. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti, stran 10499.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni
znotraj Skupnosti
1. člen
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 z dne 8. aprila 2003 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti (UL L št. 295 z dne 13. 11. 2003, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1984/2003/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1984/2003/ES je Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2006/9
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2311-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik