Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale, stran 9884.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampaniji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 25. redni seji dne 4. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Žetale
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Žetale.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas so opravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih opravičencev, ki so glasovali.
Če pride do ponovnega glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljen glas na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Žetale v roku 30 dni po predložitvi poročila vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0025/2005-8
Žetale, dne 4. septembra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost