Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4051. Spremembe in dopolnitve Ugotovitvenega sklepa o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško, stran 9872.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US RS) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter v skladu z določili statutov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško je župan Občine Krško dne 5. 9. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
U G O T O V I T V E N E G A S K L E P A
o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
I.
V Ugotovitvenem sklepu o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 88/06) se spremeni in dopolni I. točka, ki se glasi:
»I.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brestanica, v katerega se izvoli 12 članov, se določi 6 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja (ulice): Likarjeva ulica, Vrtna ulica, Hlebčeva ulica, Na Dorcu, Cesta prvih borcev št. 28, 34, 36, 40, 46, 47, 54, Kozjanska cesta, Jetrno selo, Cesta v Log in Šolska cesta št. 11, 13, 15, 16, 17, 29, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselja (ulice): Cesta prvih borcev, razen št. 28, 34, 36, 40, 46, 47, 54, Lovska cesta, Elektrarniška cesta, Cesta na ribnik, Šolska cesta št. 1, 3, 5, 5a, 7, Zasavska cesta, Šutna, Kantalon, Cesta izgnancev in Trg, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Armeško, Stolovnik št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68, 68a in Lokve, se izvoli 1 član;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselji: Raztez in Stolovnik, razen št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68, 68a, se izvolita 2 člana;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselji: Anže in Gorica pri Raztezu, se izvoli 1 član;
– v 6. volilni enoti, ki obsega naselji: Dolenji Leskovec in Presladol št. 46, 47, 48, 49, 49a, 65, 66, 67, 69, 71, se izvolita 2 člana.«.
II.
V Ugotovitvenem sklepu o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 88/06) se spremeni in dopolni VII. točka, ki se glasi:
»VII.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, v katerega se izvoli 12 članov, se določi 6 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselje: Leskovec pri Krškem, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselji: Gorenja vas pri Leskovcu in Velika vas pri Krškem, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Selce pri Leskovcu, Libelj, Loke in Volovnik, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Veniše, se izvolita 2 člana;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselje: Žadovinek, se izvoli 1 član;
– v 6. volilni enoti, ki obsega naselja: Kobile, Ivandol in Nemška gora, se izvoli 1 član.
III.
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-5/2006-O12
Krško, dne 5. septembra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost