Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4045. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 14. julija 2006, stran 9855.

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/35 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Učno podjetje
avtor         Tanja Ušaj Hvalič, Gabrijela Blaznek, Darja Vidovič,
            Irena Naraks
letnik         3.
predmet        Praktični pouk, učno podjetje
program        Ekonomski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       mag. Jože A. Čibej, Danila Žuraj, Sanja Gruber
lektor         Danijela Čibej
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        DZS
naslov založnika    Dalmatinova 2, Ljubljana
urednik        Jana Šmagelj
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/36 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Živilsko področje
avtor         Zdenka Šfiligoj
letnik         3.          1.
predmet        kemija in      naravoslovje s
            poznavanje blaga   poznavanjem blaga
program        Ekonomski tehnik   Trgovec
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Marjan Simčič, dr. Irena Rogelj, Alenka Kovač,
            Marija Drešček
lektor         Maja Nemec
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        DZS
naslov založnika    Dalmatinova 2, Ljubljana
urednik        Jana Šmagelj
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/37 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Organizacija in ekonomika v
            gostinstvu
avtor         Andreja Flucher
letnik         2.
predmet        ekonomika in organizacija v gostinstvu
program        Gostinski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       mag. Darja Radič, Brigita Košak, Ksenija Korenjak
            Kramar
lektor         Valentina Kidrič
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        Andreja Flucher
naslov založnika    Kidričeva 14, 3250 Rogaška Slatina
urednik        Andreja Flucher
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/38 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Praktični pouk iz farmakognozije, kemijski del
avtor         Nadja Prijatelj
letnik         4.
predmet        praktični pouk
program        Farmacevtski tehnik
vrsta učnega gradiva  samostojni delovni zvezek
ilustrator       Andrej Kustec
prevajalec
recenzenta       dr. Andrej Umek, Sabina Povhe Lenart
lektor         Jasna Kamin
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        DZS
naslov založnika    Dalmatinova 2, Ljubljana
urednik        Mojca Graunar
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/39 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Klinična kemija in biokemija
avtor         Tanja Kos, Breda Pivk
letnik         3.
predmet        klinična kemija in biokemija
program        Laboratorijski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Jana Lukač Bajalo, Renata Valh
lektor         Jure Koritnik
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        Elanda
naslov založnika    Plosovo 1, 1315 Velike Lašče
urednik        Danica Rojc Debeljak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/40 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Kozmetologija 4, vaje
avtor         Irena Svoljšak Mežnaršič
letnik         4.
predmet        kozmetologija
program        Kozmetični tehnik
vrsta učnega gradiva  samostojni delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Mirjana Gašperlin, mag. Katarina Vrhovnik
lektor         Ludvik Kaluža
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        Tehniška založba Slovenije
naslov založnika    Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik        Nataša Domadenik
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/41 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Farmacevtska kemija
avtor         Katarina Vrhovnik
letnik         3.
predmet        farmacevtska kemija
program        Farmacevtski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Aleš Krbavčič, Irena Svoljšak Mežnaršič
lektor         Ludvik Kaluža
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        Tehniška založba Slovenije
naslov založnika    Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik        Eva Grafenauer Korošec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/42 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Krojenje lesa
avtor         Sebastijan Bajc
letnik         2.
predmet        pridobivanje gozdnih proizvodov
program        Gozdarski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Mirko Medved, Tomaž Ščuka
lektor         Barbara Gantar Močnik
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    prva
založnik        DZS
naslov založnika    Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
urednik        Erik Karič
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/43 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Snovanje in konstruiranje 2
avtor         Avgust Kostajnšek
letnik         2.
predmet        snovanje in konstruiranje
program        Strojni tehnik
vrsta učnega gradiva  delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Ivan Prebil, Zdenka Beharič
lektor         Ludvik Kaluža
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    3 leta
vrsta potrditve    prva
založnik        Tehniška založba Slovenije
naslov založnika    Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik        Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/44 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Snovanje in konstruiranje 3
avtor         Avgust Kostajnšek
letnik         3.
predmet        snovanje in konstruiranje
program        Strojni tehnik
vrsta učnega gradiva  delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Ivan Prebil, Zdenka Beharič
lektor         Ludvik Kaluža
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    3 leta
vrsta potrditve    prva
založnik        Tehniška založba Slovenije
naslov založnika    Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik        Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/45 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Mikrobiologija
avtor         Alma Kapun Dolinar
letnik         2.
predmet        mikrobiologija
program        Živilski tehnik
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Jožica Pokorn, Anica Lorenčič, Urška Kurnik
lektor         Marjana Mastinšek Šuštar
leto izdaje      2001
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    ponovna
založnik        Zavod RS za šolstvo
naslov založnika    Poljanska 28, Ljubljana
urednik        Marija Lesjak Reichenberg
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/46 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Živilska tehnologija – vaje IV, Mleko in mlečni
            izdelki
avtor         Nežka Bajt, Slavica Golob Teger,
            Eva Pirkmajer
letnik         4.       2.      3.
predmet        praktični pouk
program        Živilski    Živilski   Živilec
            tehnik     tehnik PTI  – mlekar
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       mag. Karmen Godnič Torkar,
            Ana Arsov, Vanja Penca Habjan
lektor         Lidija Golc
leto izdaje      1998
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    ponovna
založnik        Zavod RS za šolstvo
naslov založnika    Poljanska 28, 1000 Ljubljana
urednik        Marija Lesjak Reichenberg
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/47 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Živilska tehnologija – vaje II, Olje, sadje,
            zelenjava, alkoholne pijače
avtor         Nežka Bajt, Simona Škerlevaj Golec, Irena Štrumbelj
            Drusany
letnik         3.          2.
predmet        tehnologija
program        Živilski tehnik    Živilski tehnik PTI
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       dr. Janez Hribar, dr. Mojmir Wondra, Regina Kirn
            Godec, Boštjan Mali, Lidija Vidmar, mag. Irma Koren
lektor         Marjana Mastinšek Šuštar
leto izdaje      2001
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    ponovna
založnik        Zavod RS za šolstvo
naslov založnika    Poljanska 28, 1000 Ljubljana
urednik        Marija Lesjak Reichenberg
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 92. seji, dne 14. 7. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/48 o potrditvi učnega gradiva:
naslov         Urejajmo besedila z Wordom
avtor         Helena Holly Klančar, Silva Pralica
letnik         2.  1.    2.
predmet        praktični   praktični   poslovna
            pouk pouk   informatika
program        Ekonomski   Ekonomski   Administra-  tehni
            tehnik PTI   tor
vrsta učnega gradiva  učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta       Marjan Jerič, Tatjana Sabo
lektor         Mira Rutar Arh
leto izdaje      2006
čas veljavnosti    5 let
vrsta potrditve    ponovna
založnik        Založba KUD France Prešeren
naslov založnika    Karunova 14, 1000 Ljubljana
urednik
Egon Pipan l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

AAA Zlata odličnost