Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4040. Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja, stran 9851.

Na podlagi 17. člena Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošni pogoji)
(1) Ta sklep določa minimalne pogoje, ki jim mora ustrezati varnostnotehnična oprema varnostnih območij.
(2) Vzpostavljeno varnostno območje mora zagotavljati obdelavo tajnih podatkov v skladu z določbami Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05) in tega sklepa.
II. MINIMALNI POGOJI, KI JIM MORA USTREZATI VARNOSTNOTEHNIČNA OPREMA
2. člen
(zidovi)
(1) Zunanji zidovi varnostnega območja morajo biti iz armiranega betona debeline 150 mm ali drugega materiala enake mehanske trdnosti. Če je varnostno območje vzpostavljeno v 2. nadstropju ali višje, je debelina zunanjih zidov varnostnega območja lahko 100 mm armiranega betona ali drugega materiala enake mehanske trdnosti.
(2) Notranji zidovi varnostnega območja (ki mejijo na upravno območje) morajo biti iz armiranega betona debeline 100 mm ali drugega materiala enake mehanske trdnosti.
(3) Če so zidovi varnostnega območja hkrati tudi del zunanjih zidov prostorov ali objekta, za katerimi je prostor, ki ga organ ali organizacija, ki vzpostavlja varnostno območje, ne upravlja oziroma ga ne nadzira, je treba nanje namestiti tipala alarmne naprave, ki zaznavajo tresenje in ustrezajo standardu SIST EN 50131 razreda 3.
3. člen
(protivlomna vrata)
Protivlomna vrata morajo imeti vsaj tritočkovno zapiranje in morajo ustrezati standardu SIST EN 1627 stopnje 4.
4. člen
(varnostna ključavnica)
(1) Zunanji del protivlomnih vrat se opremi s slepo kljuko in protivlomno zaščito ključavnice.
(2) Na protivlomnih vratih se namesti cilindrični vložek za ključavnico po standardu SIST EN 1303, ki mora ustrezati mehanski odpornosti stopnje 2.
5. člen
(samodejno zapiralo)
Protivlomna vrata se z notranje strani opremijo s samodejnim zapiralom, ki zagotavlja, da se zapirajo za vsakim posameznim odpiranjem.
6. člen
(okna)
(1) Kontaktni senzorji na oknih morajo ustrezati standardu SIST EN 50131 razreda 3 oziroma se namesto njih namesti okovje, ki omogoča zaklepanje.
(2) Z notranje strani oken v pritličju ali kletnih prostorih varnostnega območja se vgradi kovinska zaščitna plošča debeline 2 mm z odprtinami 20 mm, ki preprečuje vnos ali iznos kakršnihkoli stvari ali predmetov.
7. člen
(varnostne rešetke)
(1) Na okna varnostnega območja, ki mejijo na nenadzorovano površino, se do višine 5,5 m namestijo varnostne rešetke, tako, da so vzidane ali pritrjene z notranje strani oken. Izdelane morajo biti iz železnih elementov ali drugega materiala enake mehanske trdnosti premera najmanj 20 mm. Razmik med elementi rešetk ne sme biti večji od 150 mm.
(2) Namesto varnostnih rešetk se steklene površine oken lahko izdelajo s protivlomnim steklom po standardu SIST EN 356 razreda P 8 B. Če je objekt zunanje fizično varovan, se lahko vgradi protivlomno steklo po standardu SIST EN 356 razreda P 6 B.
8. člen
(prezračevanje in zajem zraka)
(1) Površina s prezračevalnim oziroma klimatizacijskim sistemom povezanih odprtin za prezračevanje, ki sega iz varnostnega območja, ne sme biti večja od 200 cm2. Če so odprtine za prezračevanje večje, je treba nanje namestiti varnostno rešetko, ki mora biti privarjena ali pritrjena z notranje strani, odprtine varnostne rešetke pa ne smejo biti večje od 200 cm2.
(2) Odprtina za zajem zraka se izdela ali zavaruje tako, da se nepooblaščeni osebi onemogoči dostop. Odprtina se zaščiti z varnostno mrežo, katere odprtine ne smejo biti večje od 200 cm2.
9. člen
(klimatska naprava)
Zunanji del klimatske naprave za zajem zraka in izpust vode mora biti ustrezno zavarovan tako, da se onemogočita nepooblaščen dostop do naprave in prenos zvoka iz varnostnega območja.
10. člen
(blagajne in varnostne ključavnice)
(1) Tajni podatki stopnje tajnosti ZAUPNO in TAJNO se hranijo v blagajnah po standardu SIST EN 1143 ustrezne protivlomne stopnje.
(2) Tajni podatki stopnje tajnosti STROGO TAJNO se hranijo v blagajnah po standardu SIST EN 1143 ustrezne protivlomne stopnje.
(3) Na blagajnah mora biti nameščena elektronska ali mehanska ključavnica po standardu SIST EN 1300 razreda B.
11. člen
(blagajne za ključe ali sistem ključar)
(1) Ključi varnostnega območja se hranijo v posebni blagajni po standardu SIST EN 1143 ustrezne protivlomne stopnje (odvisno od stopnje tajnosti se tajni podatki hranijo v blagajnah ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO), ki mora biti nameščena v upravnem območju ali prostoru, ki je neprekinjeno fizično ali tehnično varovan.
(2) Na blagajni iz prejšnjega odstavka mora biti nameščena elektronska ključavnica po standardu SIST EN 1300 razreda B.
(3) Za shranjevanje ključev varnostnih območij se lahko namesto blagajn iz tega člena uporabi elektronski sistem za shranjevanje ključev (ključar) po standardu SIST EN 50131, ki mora biti nameščen v upravnem območju ali prostoru, ki je neprekinjeno fizično ali tehnično varovan.
12. člen
(rezalnik papirja)
Za uničevanje tajnih podatkov v papirni obliki se uporablja rezalnik papirja, ki zagotavlja razrez papirja velikosti 0,8 mm x 15 mm (vzdolžni in prečni razrez).
13. člen
(prostor za odlaganje elektronskih naprav in prtljage)
Ob vhodu v varnostno območje I. stopnje je treba namestiti omarice za shranjevanje mobilnih aparatov, torb ali kovčkov in drugih naprav, ki se v varnostno območje ne smejo vnašati.
14. člen
(detektorska vrata za odkrivanje orožja in kovin)
(1) Ob vhodu v varnostno območje I. stopnje morajo biti nameščena detektorska vrata za odkrivanje orožja in kovin.
(2) Namesto z detektorskimi vrati se pregledi lahko opravljajo z ročnimi detektorji.
(3) Če so detektorska vrata nameščena ob vhodu v objekt in osebo stalno spremljajo zaposleni, detektorskih vrat pred vhodom v I. varnostno območje ni treba nameščati.
15. člen
(zunanja osvetlitev objekta)
(1) Če se na objektu, v katerem je varnostno območje, namešča osvetlitev, je treba zagotoviti osvetljenost dostopov, vhodov in izhodov z najmanj 40 luksov.
(2) Osvetlitev objekta se lahko vključuje s senzorskim stikalom.
(3) Objekt se lahko namesto osvetlitve, določene v tem členu, opremi z IR-reflektorji (za nočno osvetljevanje), če se opravlja videonadzor te vrste.
16. člen
(zunanji videonadzor in snemanje)
(1) Če se namešča videonadzor, se namestijo visokoresolucijske kamere z najmanj 460 linij horizontalne resolucije. Videonadzor mora pokrivati vse vhode in izhode ter pripadajoči okoliš objekta.
(2) Snemalna naprava nadzornega sistema mora biti nameščena v varnostnem ali upravnem območju, in sicer v posebnem varovanem prostoru, do katerega imajo dostop samo za to pooblaščene osebe.
(3) Posnetki videonadzora se hranijo najmanj šestdeset (60) dni. Do posnetkov imajo dostop samo za to pooblaščene osebe
(4) Gostota posnetkov je en (1) posnetek na sekundo za vsako kamero. Kakovost posnetkov mora biti najmanj SVHS ali enakovreden drug format.
17. člen
(notranji videonadzor in snemanje)
(1) Če se namešča videonadzor, se namestijo visokoresolucijske kamere z najmanj 460 linij horizontalne resolucije. Videonadzor mora pokrivati vse vhode v varnostno območje.
(2) Snemalna naprava nadzornega sistema mora biti nameščena v varnostnem ali upravnem območju, in sicer v posebnem varovanem prostoru, do katerega imajo dostop samo za to pooblaščene osebe.
(3) Posnetki videonadzora se hranijo šestdeset (60) dni. Do posnetkov imajo dostop samo za to pooblaščene osebe.
(4) Gostota posnetkov je dva (2) posnetka na vsako kamero na sekundo. Kakovost posnetkov mora biti najmanj SVHS ali enakovreden drug format.
18. člen
(pristopna kontrola)
Če je na vhodu ali izhodu nameščen sistem pristopne kontrole, mora ustrezati standardu SIST EN 50133 razreda 3, kategorija pristopa B.
19. člen
(alarmni sistem)
Če se prostori opremijo s sistemom za samodejno zaznavanje gibanja oseb, se ta namesti v skladu s standardom SIST EN 50131 razreda 3 in mora biti vključen vedno, ko v prostoru ni pooblaščenih oseb.
20. člen
(prenos alarmnega signala)
(1) Čas prenosa alarmnega signala, ki se mora prenašati po nadzorovani naročniški liniji od nastanka do prikaza alarma v varnostno-nadzornem centru, mora ustrezati standardu SIST EN 50136 razreda M 4.
(2) Čas zaznave napake od nastanka do prikaza alarma v varnostno-nadzornem centru mora ustrezati standardu SIST EN 50136 razreda T 5.
(3) Če se varnostno območje vzpostavlja v tujini, se uporablja standard iz prvega in drugega odstavka tega člena, če je to tehnično izvedljivo, če pa ni, se uporablja rešitev, ki zagotavlja podobne možnosti prenosa alarmnega signala na pooblaščen varnostno-nadzorni center v državi gostiteljici.
III. VARNOSTNOTEHNIČNA OPREMA UPRAVNEGA OBMOČJA
21. člen
(protivlomna vrata)
Če se na vhod v upravno območje vgrajujejo protivlomna vrata, morajo imeti vsaj tritočkovno zapiranje in morajo ustrezati standardu SIST EN 1627 stopnje 2.
22. člen
(varnostna ključavnica)
(1) Zunanji del vhodnih vrat se opremi s slepo kljuko in protivlomno zaščito. Na vhodnih vratih mora biti nameščen cilindrični vložek za ključavnico po standardu SIST EN 1303, ki mora ustrezati mehanski odpornosti stopnje 2.
(2) Na notranji strani vhodnih vrat mora biti nameščeno samodejno zapiralo, ki zagotavlja, da se zapirajo za vsakim posameznim odpiranjem.
23. člen
(alarmni sistem)
Če se v prostore upravnega območja vgrajuje sistem za samodejno zaznavanje gibanja oseb, mora ustrezati standardu SIST EN 50131 razreda 2.
24. člen
(prenos alarmnega signala)
(1) Čas prenosa alarmnega signala, ki se mora prenašati po nadzorovani naročniški liniji od nastanka do prikaza alarma v varnostno-nadzornem centru, mora ustrezati standardu SIST EN 50136 razreda M 3.
(2) Sistem mora omogočati periodično preverjanje zaznave napake med naročniškim modulom in nadzornim centrom v skladu s standardom SIST EN 50136 razred T4.
(3) Če se upravno območje vzpostavlja v tujini, se uporablja standard iz prvega in drugega odstavka tega člena, če je to tehnično izvedljivo, če pa ni, se uporablja rešitev, ki zagotavlja podobne možnosti prenosa alarmnega signala na pooblaščen varnostno-nadzorni center v državi gostiteljici.
IV. KONČNA DOLOČBA
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02309-2/2006/12
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-1535-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti