Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3916. Tržni red na ljubljanskih tržnicah, stran 9722.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in 29. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93) in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., je direktor družbe 1. 8. 2006 sprejel
T R Ž N I R E D
na ljubljanskih tržnicah
1. člen
S tem tržnim redom se določa obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje, in dneve za prodajo blaga na javnih trgih, katerih upravljalec je Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o.
2. člen
Javne tržnice poslujejo po naslednjem obratovalnem času:
1. Centralna tržnica:
a) zaprti tržni prostor (pokrita tržnica) na Pogačarjevem trgu 1:
– vse leto od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure,
b) zaprti tržni prostor v Plečnikovih arkadah na Adamič Lundrovem nabrežju:
– od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure,
c) odprti tržni prostor na Vodnikovem trgu, Pogačarjevem trgu in Dolničarjevi ulici:
– v poletnem času:
   • od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
   • v soboto od 6. do 16. ure,
– v zimskem času od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure,
d) stebriščna lopa v Plečnikovih arkadah:
– v poletnem času od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure,
– v zimskem času od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure,
– v času od 1. aprila do 31. oktobra:
   • ob sobotah od 6. do 18. ure,
   • ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure.
Prodaja v sklopu decembrskega sejma vse dni v tednu od 6. do 22. ure.
2. Tržnica Šiška, Podjunska 3:
– odprti tržni prostor:
   • od ponedeljka do sobote od 7. do 16. ure,
   • v soboto od 7. do 14. ure,
– zaprti tržni prostor:
   • od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure,
   • v soboto od 7. do 14. ure.
3. Tržnica Moste, Zaloška 55:
a) zaprti tržni prostor:
– od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure,
b) odprti tržni prostor:
– v poletnem času:
   • od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
   • v soboto od 6. do 16. ure,
– v zimskem času od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure,
Kioski vse leto od ponedeljka do nedelje od 7. do 19. ure.
4. Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39:
– od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure,
5. Tržnica Žale, Vič, Polje (pokopališče):
– v poletnem času vse dni v tednu od 7. do 18. ure,
– v zimskem času vse dni v tednu od 8. do 16. ure.
6. Tržnica Koseze, Vodnikova cesta 187:
– v poletnem času:
   • od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure,
   • v nedeljo od 7. do 14. ure,
– v zimskem času:
   • od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure,
   • v nedeljo od 7. do 14. ure.
Zimski obratovalni čas je od 1. januarja do 31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra, poletni obratovalni čas pa od 1. aprila do 30. septembra tekočega leta.
3. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo na javnih trgih najete prodajne prostore, določijo obratovalni čas skladno z določili tržnega reda.
4. člen
Na javnih tržnicah se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki; alkoholne in brezalkoholne pijače; ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje; male živali in hrana za male živali; seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov; oblačila; perilo; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago; v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru, v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Za prodajo cvetja in malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
5. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnicah upravljalec podrobneje uredi s Pravilnikom o tržnem redu.
6. člen
Tržni red potrdi pristojni organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
7. člen
Z dnem ko prične veljati ta tržni red, preneha veljati Tržni red na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 112/02) in Sklep o dopolnitvi tržnega reda na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 113/03, 73/04 in 35/06).
8. člen
Tržni red se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Direktor
javnega podjetja
Ljubljanske tržnice d.o.o.
Aleksander Ravnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti