Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3905. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012), stran 9691.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012), št. 05-21/03 z dne 18. 1. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Okroglina, ki meri 2.745,74 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrski občini Snežnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Okroglina je s 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: vsi gozdovi so v državni lasti;
B) površina: 2.668,92 ha, od katere je 1.926,38 ha večnamenskih gozdov, 505,56 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 16,39 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 220,59 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 258,1 m3/ha, od tega 92,4 m3/ha iglavcev in 192,7 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,22 m3/ha, od tega 1,86 m3/ha iglavcev in 5,36 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Okroglina (2003–2012) določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.599,18 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.213,63 ha ter
– socialne funkcije na površini 802,47 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Okroglina za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 80.611 m3, od tega 24.574 m3 iglavcev in 56.037 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 204,09 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 39,98 ha;
4. varstvo pred žuželkami v obsegu 20 delovnih dni;
5. nega habitatov prosto živečih živali, in sicer:
– vzdrževanje travinj in gozdnega roba na površini 90,30 ha,
– sajenje 210 plodonosnih dreves ter njihova zaščita s tulci,
– vzdrževanje vodnih površin v obsegu 36 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Okroglina v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-9/01/7
Ljubljana, dne 18. julija 2006
EVA 2003-2311-0126
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti