Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006

Kazalo

3903. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014), stran 9690.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014), št. 12-32/05 z dne 23. 11. 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vzhodne Haloze, ki meri 11.475,19 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Gorišnica, Videm, Zavrč in Podlehnik, oziroma v katastrskih občinah Dravinjski Vrh, Vareja, Ljubstava, Majski Vrh, Podlehnik, Spodnji Leskovec, Repišče, Dravci, Gradišča, Dolane, Veliki Vrh, Belski vrh, Hrastovec, Zavrč, Goričak, Drenovec, Turški Vrh, Korenjak, Pestike, Gorenjski vrh, Brezovec, Cirkulane, Gruškovec, Meje, Medribnik, Paradiž, Pristava, Pohorje, Slatina, Mali Okič, Veliki Okič, Gradišče, Skorišnjak, Belavšek, Zgornji Leskovec, Trdobojci, Mala Vranica, Velika Vranica, Ložina, Gruškovje in Sedlašek.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 77 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 20,24 % državnih gozdov in 2,76 % zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 4.466,08 ha, od katere je 4.304,01 ha večnamenskih gozdov, 7,89 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 154,18 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
C) lesna zaloga: 262,0 m3/ha, od tega 23,0 m3/ha iglavcev in 239,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,98 m3/ha, od tega 0,82 m3/ha iglavcev in 6,16 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.395,24 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.193,50 ha ter
– socialne funkcije na površini 36,19 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 198.660 m3, od tega 18.513 m3 iglavcev in 180.147 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 503,53 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 152,93 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo s 25.770 tulci ter ostala varstvena dela v obsegu 214 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 9 delovnih dni ter postavitev valilnic v obsegu 7 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova 5, Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-12/01/10
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2005-2311-0148
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti