Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006

Kazalo

3824. Spremembe Statuta Skupnosti občin Slovenije, stran 9448.

V skladu s 17., 39. in 40. členom Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 108/02) in s sklepom skupščine Skupnosti občin Slovenije z dne 14. julij, 2006 so bile sprejete
S P R E M E M B E S T A T U TA
Skupnosti občin Slovenije
1. člen
V 17. členu se črta deseta alineja.
2. člen
V prvem odstavku 22. člena se doda nova alinea, ki glasi:
»– na podlagi predhodno opravljenega evidentiranja kandidatk/kandidatov predlaga kandidatke/kandidate za članice/člane v mednarodnih delegacijah.«.
Za prvim odstavkom 22. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za prizadevanja k razvoju in krepitvi lokalne samouprave in za dosežke na področju lokalne samouprave podeljuje SOS posameznikom, institucijam in podjetjem priznanja in nagrade v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo SOS.«.
3. člen
V 23. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Predsedstvo v skladu s pravilnikom iz 22. člena ustanovi komisijo za priznanja in nagrade SOS. Ta šteje 6 članic/članov, in sicer po dva predstavnika/predstavnici mestnih občin,dva predstavnika/predstavnici občin s sedeži upravnih enot in 2 predstavnika/predstavnici ostalih občin.«.
4. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-12/2006
Ljubljana, dne 14. julija 2006
Boris Sovič l.r.
Predsednik
Skupnosti občin Slovenije

AAA Zlata odličnost