Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3621. Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev, stran 8916.

Na podlagi sedmega odstavka 615. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) izdajajo minister za gospodarstvo, minister za pravosodje in minister za finance
P R A V I L N I K
o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za določanje nagrad članom poravnalnega odbora izvedencev iz 609. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(merila)
(1) Temeljno merilo za določanje višine nagrad članom poravnalnega odbora izvedencev je:
+-------------------------+--------------+
|Višina osnovnega kapitala|Višina nagrade|
| prevzete družbe v SIT |   v SIT  |
|             |       |
+------------+------------+--------------+
|   nad  |   do   |       |
|      |      |       |
+------------+------------+--------------+
|   –   | 50,000.000|  150.000  |
|      |      |       |
+------------+------------+--------------+
| 50,000.000| 100,000.000|  175.000  |
|      |      |       |
+------------+------------+--------------+
| 100,000.000|   –   |  200.000  |
|      |      |       |
+------------+------------+--------------+
(2) Nagrada po tem členu zajema tako študij zadeve kot tudi udeležbo na seji in izdelavo izvedenskega mnenja.
(3) Predsedniku poravnalnega odbora izvedencev se višina nagrade, določene v prvem odstavku tega člena, poveča za 25 odstotkov.
(4) Namestniku predsednika pripada za udeležbo na eni seji poravnalnega odbora izvedencev nagrada v višini 30.000 tolarjev, namestniku odsotnega člana pa nagrada v višini 25.000 tolarjev.
(5) V primeru odsotnosti člana poravnalnega odbora izvedencev na seji, se nagrada iz prvega odstavka tega člena zniža za znesek nagrade, ki pripada nadomestnemu članu za prisotnost na seji po prejšnjem odstavku, vendar ne pod 50 odstotkov višine nagrade, določene v prvem odstavku tega člena.
(6) Če v skladu s šestim odstavkom 609. člena zakona poravnalni odbor izvedencev pritegne zunanje izvedence in jim naroči izdelavo izvedenskega mnenja, se višina nagrade, določene v prvem odstavku tega člena, zniža za 30 odstotkov.
3. člen
(širši odbor)
Članu poravnalnega odbora izvedencev, ki ima v skladu z drugim odstavkom 609. člena zakona pet članov, se višina nagrade, določene v prvem odstavku prejšnjega člena, poviša za 25 odstotkov.
4. člen
(poravnava)
Če udeleženci sklenejo poravnavo pred poravnalnim odborom izvedencev in sodišče potrdi sklenjeno poravnavo v skladu s drugim odstavkom 610. člena zakona, se višina nagrade, določene v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, poviša za 50 odstotkov.
5. člen
(stroškovnik)
Vse nagrade po tem pravilniku in stroški postopka iz šestega odstavka 609. člena zakona se sproti vpisujejo v stroškovnik, ki ga poravnalni odbor izvedencev skupaj s svojim mnenjem pošlje sodišču.
6. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev (Uradni list RS, št. 10/02 in 42/06 – ZGD-1).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-72/2006
Ljubljana, dne 24. julija 2006
EVA 2006-2111-0047
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti