Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3620. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej, stran 8915.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05), in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4., 5., 6., 9. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 20. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 16. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu Veržej
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej (Uradni list RS, št. 14/03) se besedilo 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej, izračunane na podlagi metodologije po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, znašajo mesečno po otroku:
DNEVNI PROGRAM:
1. starostna skupina: od 1–3 let   98.919,48 SIT
2. starostna skupina: 3–6 let    78.357,00 SIT
KRAJŠI PROGRAM (od 7. ure do 11.30 z malico, brez kosila):
1. starostna skupina: od 1–3 let:  49.459,74 SIT
2. starostna skupina: 3–6 let    39.178,50 SIT«.
2. člen
Besedilo 2. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Veržej, se višina plačila določi upoštevajoč določbo 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določi v naslednji višini:
DNEVNI PROGRAM:
1. starostna skupina: od 1–3 let   79.200,00 SIT
2. starostna skupina: 3–6 let    78.357,00 SIT
KRAJŠI PROGRAM (od 7. ure do 11.30 z malico, brez kosila):
1. starostna skupina: od 1–3 let:  39.600,00 SIT
2. starostna skupina: 3–6 let    39.178,50 SIT
Cene iz tega člena predstavljajo osnovo za uvrstitev staršev v lestvico po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega sklepa.«.
3. člen
Vpisovanje otrok v krajši program je možno do zapolnitve normativa ter maksimalno dovoljenega preseganja normativa. Prednost pri vpisu otrok v vrtec imajo tisti otroci, ki se vpisujejo v dnevni program.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-178/06-skl.
Veržej, dne 16. junija 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti