Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3603. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2006, stran 8890.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 30. seji dne 24. julija 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Lendava
v letu 2006
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3.
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana morajo v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti.
5.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, so organizatorji volilne kampanje oziroma kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičeni do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2006-šd
Lendava, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti