Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006

Kazalo

3585. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje, stran 8869.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 45. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo
Sevnica–Trebnje
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje, ki ga je pod številko projekta 051-DLN/2006 junija 2006 izdelal URBIS d. o. o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost ter
3. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 17. avgusta 2006 do 15. septembra 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
Javna obravnava bo 6. septembra 2006 z začetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 15. septembra 2006 izrazijo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na sami javni obravnavi, ali pa se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DLN križanje Zijavnica, R1 ceste z železnico«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v glasilu Dolenjski list.
Št. 350-08-24/2005-BL
Ljubljana, dne 25. julija 2006
EVA 2006-2511-0164
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti