Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3317. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina, stran 8221.

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 52/02, 27/06, 61/06) v zvezi z 22. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2) in na podlagi drugega odstavka 34. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v občini Ajdovščina ter število članov občinskega sveta, ki se voli v posamezni volilni enoti.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 26 članov občinskega sveta, in sicer:
V prvo volilno enoto spada:
del mesta Ajdovščina, ki obsega: Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja, Lokarjev drevored, Goriško cesto – razen hišne številke 4, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. Slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Tovarniško cesto, Ob Hublju, Cesto IV. Prekomorske, Cesto IX. Korpusa, Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – od hišne številke 1 do vključno 43 ter 44, 46 in 48, Na brajdi – hišne številke 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 in 25.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
 
V drugo volilno enoto spada:
del mesta Ajdovščina in vzhodni del občine, ki obsega: Slejkote, Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico, Vipavsko cesto, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto hišna številka 4, Lavričevo cesto hišne številke 43/a, 45, 47 ter od hišne številke 49 do vključno 76, Ulico Vena Pilona, Na Brajdi – hišne številke 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 in 22, ter krajevne skupnosti Žapuže, Dolga Poljana in Budanje.
Voli se 6 članov občinskega sveta.
 
V tretjo volilno enoto spada:
Gora in Lokavec, ki obsega naslednje krajevne skupnosti: Lokavec, Predmeja, Otlica – Kovk, Col in Podkraj.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
 
V četrto volilno enoto spada:
srednji in južni del občine, ki obsega naslednje krajevne skupnosti: Ustje, Planina, Vipavski Križ, Cesta, Gaberje, Šmarje, Skrilje in Stomaž.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
 
V peto volilno enoto spada:
zahodni del občine, ki obsega naslednje krajevne skupnosti: Velike Žablje, Dobravlje, Brje, Kamnje – Potoče, Vrtovin, Gojače – Malovše, Selo, Batuje in Črniče.
Voli se 5 članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve župana Občine Ajdovščina je volilna enota območje celotne občine Ajdovščina.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Ajdovščine (Uradno glasilo št. 8/1994).
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ajdovščina, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost