Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3314. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, stran 8203.

Na podlagi tretje točke prvega odstavka 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US) je Republiška volilna komisija na 18. seji dne 13. julija 2006 sprejela
N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
1. Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane občinskega sveta, se opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom.
2. Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:
Obrazec LV-1  Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine
Obrazec LV-2  Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma
        predlagatelju za volitve članov občinskega sveta
Obrazec LV-3  Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega sveta
        – predstavnika italijanske ali madžarske narodne skupnosti
        oziroma romske skupnosti
3. Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se enakopravno uporabljajo obrazci v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko-madžarski različici.
4. Obrazci v tiskani obliki, ki so na razpolago na sedežih organov, pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni.
5. Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo kandidaturi na obrazcu LV-3, se preveri na podlagi posebnega volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki ga opravi posebna občinska volilna komisija.
6. Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih, kot jih določa 40. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1).
7. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-1/00-01/06
Ljubljana, dne 13. julija 2006
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Republiške volilne komisije