Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3278. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava, stran 8101.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s 170. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava (Uradni list RS, št. 71/99) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) je spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5697, v marcu 2006.«.
2. člen
V 2. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Grafični del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za del trase hitre ceste Razdrto–Vipava od km 6.200 do km 10.100 obsega:
– načrt namenske rabe prostora v merilu 1: 5000,
– načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije v merilu 1: 2000,
– načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor, ki obsega Pregledno karto prostorske ureditve v merilu 1: 5000, Pregledno karto varovanih območij v merilu 1: 5000, Ureditveno situacijo v merilu 1: 2000, Zbirno karto komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v merilu 1: 2000, Karakteristične prečne profile v merilu 1: 100 in Pregledni vzdolžni profil v merilu 1: 2000 / 200.«.
3. člen
V 3. členu se parcelne številke pod naslovoma »Trajno prizadete parcele« in »Parcele, prizadete z vojaškim poligonom«, navedene v k. o. Podnanos, združijo pod naslov »Trajno prizadete parcele« in spremenijo tako, da se glasijo:
»Katastrska občina: Podnanos
Trajno prizadete parcele
1201, 1272/1, 1273/2, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1314/1, 1314/2, 1318/2, 1329/4, 1330/2, 1336/1, 1336/2, 1338/1, 1340/1, 1340/3, 1341/1, 1341/2, 1341/4, 1342/1, 1343/1, 1343/2, 1344, 1346, 1349, 1350, 1351, 1353/1, 1353/2, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1381, 1383/1, 1384, 1385, 1386, 1387/1, 1474, 1516, 1719, 1736/6, 1738/10, 1738/10, 1738/13, 1738/14, 1738/15, 1978, 1979, 1983/1, 1983/3, 1983/5, 1984/1, 2060, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066, 2067, 2068, 2071/1, 2071/2, 2072, 2073, 2074, 2173/1, 2174/1, 2178/4, 2191/1, 2192, 2193, 2217, 2217, 2224, 2224, 2224, 2277, 2280/1, 2280/2, 2280/3, 2280/4, 2281, 2283, 2286/1, 2287/1, 2287/3, 2291/1, 2313, 2329, 2331/3, 2331/4, 2332/2, 2333/2, 2334/1, 2334/1, 2334/2, 2336, 2337, 2338, 2346/2, 2346/3, 2346/4, 2346/5, 2346/10, 2346/12, 2346/13, 2346/14, 2346/15, 2347, 2348, 2349, 2350, 2352, 2353/1, 2353/2, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363/1, 2363/2, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2584, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2636, 2638, 2639, 2641/1, 2641/2, 2643/2, 2643/3, 2648/1, 2648/1, 2648/2, 2649, 2649, 2649, 2650, 2650, 2650, 2651, 2651, 2651, 2652/1, 2652/2, 2652/2, 2652/2, 2653/1, 2653/1, 2653/2, 2653/2, 2653/2, 2654/1, 2654/2, 2655/1, 2655/1, 2655/1, 2655/2, 2656, 2657, 2658, 2662/1, 2662/2, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2669, 2670, 2671/1, 2671/2, 2672/1, 2672/2, 2673/1, 2673/2, 2674/1, 2674/2, 2675/1, 2675/2, 2676/1, 2676/2, 2677/1, 2677/2, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2686/1, 2686/2, 2687/1, 2687/2, 2688, 2689, 2690, 2690, 2690, 2692, 2693, 2693, 2696, 2696, 2698, 2698, 2698, 2700, 2700, 2701, 2702, 2702, 2703, 2703, 2704, 2705, 2706/1, 2706/2, 2707, 2708/1, 2708/2, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714/1, 2714/2, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721/1, 2721/2, 2721/3, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2726, 2728, 2731, 2731, 2731, 2732, 2732, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751/1, 2751/2, 2752, 2753/1, 2753/2, 2754, 2755, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2761, 2762/1, 2762/2, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2770, 2771, 2772, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2774/1, 2774/1, 2774/2, 2775/1, 2775/1, 2775/2, 2776/1, 2776/2, 2777/1, 2777/1, 2777/2, 2778, 2779, 2780/1, 2780/2, 2781/1, 2781/2, 2781/3, 2781/3, 2781/4, 2782, 2783, 2784, 2785, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789/1, 2789/2, 2789/3, 2789/4, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798/1, 2798/2, 2798/2, 2798/2, 2798/2, 2798/3, 2798/3, 2799/1, 2799/2, 2800/1, 2800/2, 2801/1, 2801/2, 2802/1, 2802/2, 3074/1, 3074/2, 3075/1, 3089/3, 3099/1, 3100/3, 3103/6, 3103/6, 3104, 3105/1, 3105/2, 3111/11, 3119/2, 3119/3, 3119/4, 3120/1, 3120/2, 3127/1, 3127/3, 3609/3, 3613/2, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932/1, 3932/2, 3933, 3934, 3939, 3940, 3941, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3949, 3950, 3950/1, 3950/2, 3951, 3952, 3952, 3953, 3957, 3963, 3964, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 4091/1, 4091/2, 4091/3, 4091/4, 4092, 4107/1, 4107/2, 4108/2, 4108/3, 4136, 4137, 4138, 4210, 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4, 4660/5, 4660/6, 4660/7, 4660/8, 4660/9, 4660/10, 4660/11, 4660/12, 4660/13, 4660/14, 4660/15, 4660/16, 4660/17, 4660/18, 4660/19, 4660/20, 4660/21, 4660/22, 4660/23, 4660/24, 4660/25, 4660/26, 4660/27, 4660/28, 4660/29, 4660/30, 4660/31, 4660/32, 4660/33, 4660/34, 4660/35, 4660/36, 4660/37, 4660/38, 4660/39, 4660/40, 4660/41, 4661/1, 4661/2, 4661/3, 4661/4, 4661/5, 4661/6, 4661/7, 4661/8, 4661/9, 4661/10, 4661/11, 4661/12, 4661/13, 4661/14, 4661/15, 4661/16, 4661/17, 4661/18, 4661/19, 4661/20, 4661/21, 4661/22, 4661/23, 4661/24, 4661/25, 4661/26, 4661/27, 4661/28, 4661/29, 4661/30, 4661/31, 4661/32, 4661/33, 4661/34, 4661/35, 4661/36, 4661/37, 4661/38, 4661/39, 4661/40, 4661/41, 4661/42, 4661/43, 4661/44, 4661/45, 4661/46, 4661/47, 4661/48, 4661/49, 4661/50, 4661/51, 4661/52, 4661/53, 4661/54, 4661/55, 4661/56, 4661/57, 4661/58, 4661/59, 4661/60, 4661/61, 4661/62, 4665/1, 4665/2, 4665/3, 4665/4, 4665/5, 4665/6, 4665/6, 4665/6, 4665/7, 4665/8, 4665/8, 4665/9, 4665/10, 4665/10, 4665/10, 4665/11, 4665/12, 4665/13, 4665/13, 4665/13, 4665/14, 4665/14, 4665/15, 4665/16, 4665/17, 4665/17, 4665/18, 4665/18, 4665/19, 4665/19, 4665/20, 4665/21, 4665/22, 4665/23, 4665/24, 4665/25, 4665/26, 4665/27, 4665/28, 4665/29, 4665/30, 4665/31, 4665/32, 4665/33, 4665/34, 4665/35, 4665/36, 4665/37, 4665/38, 4665/39, 4665/40, 4665/41, 4665/42, 4665/42, 4665/42, 4665/43, 4665/44, 4665/45, 4665/46, 4665/47, 4665/48, 4665/49, 4665/50, 4665/51, 4665/52, 4665/53, 4665/54, 4665/55, 4665/56, 4665/57, 4665/58, 4665/59, 4665/60, 4665/61, 4665/62, 4665/63, 4665/64, 4665/65, 4665/66, 4665/67, 4665/68, 4665/69, 4665/70, 4665/71, 4665/72, 4665/73, 4665/74, 4665/75, 4665/76, 4665/77, 4665/78, 4665/79, 4665/80, 4665/81, 4665/82, 4665/83, 4665/84, 4665/85, 4665/86, 4665/87, 4665/88, 4665/89, 4665/90, 4665/91, 4665/92, 4665/93, 4665/94, 4665/95, 4665/96, 4665/97, 4665/98, 4665/99, 4665/100, 4665/101, 4665/102, 4665/103, 4665/104, 4665/105, 4665/106, 4665/107, 4665/108, 4665/109, 4665/110, 4665/111, 4665/111, 4665/112, 4665/113, 4665/114, 4665/115, 4665/116, 4665/117, 4665/118, 4665/119, 4665/120, 4665/121, 4665/122, 4665/123, 4665/124, 4665/125, 4665/126, 4665/127, 4665/128, 4665/129, 4665/130, 4665/131, 4665/132, 4665/133, 4665/134, 4665/135, 4665/136, 4665/137, 4665/138, 4665/139, 4665/139, 4665/140, 4665/141, 4665/142, 4665/143, 4665/144, 4665/145, 4665/146, 4665/147, 4665/148, 4665/149, 4665/150, 4665/151, 4665/152, 4665/153, 4665/154, 4665/155, 4665/156, 4665/157, 4665/158, 4665/159, 4665/160, 4665/161, 4665/162, 4665/163, 4665/164, 4665/165, 4665/166, 4665/167, 4665/168, 4665/169, 4665/170, 4665/171, 4665/172, 4665/173, 4665/174, 4665/175, 4665/176, 4665/177, 4665/178, 4665/179, 4665/180, 4665/181, 4665/182, 4665/183, 4665/184, 4665/185, 4665/186, 4665/187, 4665/188, 4665/189, 4665/190, 4665/191, 4665/192, 4665/193, 4665/194, 4665/195, 4665/196, 4665/197, 4665/198, 4665/199, 4665/200, 4665/201, 4665/202, 4665/203, 4665/204, 4665/205, 4665/206, 4665/207, 4665/208, 4665/209, 4665/210, 4665/211, 4665/212, 4665/213, 4665/214, 4665/215, 4665/216, 4665/217, 4665/218, 4665/219, 4665/220, 4665/221, 4665/222, 4665/223, 4665/224, 4665/225, 4665/226.«.
Parcelne številke pod naslovom »Komunalni vodi«, navedene v k. o. Podnanos, se pri podnaslovu »Vodovod« in podnaslovu »Elektrika – visoka napetost« spremenijo tako, da se glasijo:
»Komunalni vodi
Vodovod
1255, 1256, 1257, 1272/1, 1310, 1311, 1318/1, 1403/1, 1406, 1408/2, 1426, 1474, 1480/2, 1738/3, 2331/1, 2331/2, 2346/3, 2346/11, 2346/12, 2346/13, 2346/14, 3071/2, 3072, 3075/1, 3100/2, 3111/11, 3124/3, 3125/3, 3613/2, 3617/2, 4108/2, 4108/3, 4109/2, 4110, 4428, 4661/1, 4661/2, 4661/3, 4661/6, 4661/7, 4661/8, 4661/9, 4661/10, 4661/11, 4661/19, 4661/21, 4661/25, 4661/32, 4661/33, 4665/145, 4665/146, 4665/147, 4665/173, 4665/174
Elektrika – visoka napetost
1257, 1264, 1268, 1269, 1270, 1318/1, 1323, 1738/3, 1984/1, 1987, 2020, 2044/1, 2044/2, 2045, 2046, 2047, 2056, 2058, 2060, 2061, 2078, 2080, 2086, 2105, 2108, 2109, 2110/1, 2110/2, 2111/2, 2151/2, 2153, 2154, 2160, 2162, 3098/1, 3099/1, 3111/11, 3116/4, 3120, 3127/2, 4138, 4261, 4262, 4263/2, 4264, 4265/1, 4266, 4267, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4290/1, 4290/2, 4291, 4292, 4299, 4420, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4438, 4450, 4466, 4479, 4523, 2032, 3116/6, 3107/3, 2965, 3107/1, 2026, 2030, 2031, 2057, 2127, 2128, 2119, 2111/1, 2126, 3102/1, 2126, 1271, 1273/1, 1274/1, 1275/1, 1277, 3065, 1089, 3063/2, 1093, 1092, 2353/1, 2353/2, 2354, 4211, 4212, 4210, 4209, 4208, 4207, 4206, 4203, 4204, 4223/1, 4205, 4202, 4201/1, 4229, 4138, 4136, 4139, 4140, 4147, 2353/1, 2353/2, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2280/1, 2280/2, 2281, 2277, 2346/3, 3104, 3103/6, 3119/2, 2282, 2346/10, 3119/4, 4200, 4203.«.
4. člen
V 4. členu se v prvi alinei za besedo »priključke« doda besedilo », križišča, viadukte, predore, oporne in podporne konstrukcije«.
5. člen
V 7. členu se spremeni besedilo sedmega stavka tako, da se glasi:
»Zaradi zahtevnih geološko-geomehanskih pogojev trasa prečka pobočje Barnice v dveh predorskih ceveh in pobočje Tabor v nadaljnjih dveh predorskih ceveh.«.
6. člen
V 9. členu se besedilo »je locirana cestno vzdrževalna baza« nadomesti z besedilom »je locirana lokalna izpostava avtocestne baze Postojna.«.
7. člen
V 11. členu se besedilo sedmega, osmega in devetega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Deviacija 1-10/1 gozdne poti povezuje obstoječo gozdno pot med km 6.300 in km 6.400. Obstoječa gozdna pot, ki jo trasa hitre ceste preseka, se nadomesti z novo, ki se spelje pod viaduktoma Barnica I in Barnica II. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 275 m.
Deviacija 1-10A/1 obstoječe gozdne ceste na Nanos med gradnjo predorov Barnica I in Barnica II. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 290 m. Po končani gradnji portalov predorov se cesta ponovno vzpostavi v asfaltni izvedbi na trasi, kjer je poteka pred posegom.
Deviacija 1-11/1 gozdne poti med seboj povezuje obstoječe gozdne poti severno od hitre ceste med km 7.900 in km 9.100 z navezavo na južno stran in pod mostom 5-1/1. Povezava gozdne ceste se spelje na začetku po bermi vkopa med km 8.020 in km 8.280, pozneje pa se prilagaja terenu zaradi čim manjših posegov v obstoječi teren in hkrati zagotovitve ustreznega podolžnega nagiba. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 1870 m.
Deviacija 1-11A/1 povezuje obstoječe gozdne poti po južnem pobočju hitre ceste med km 8.300 in km 8.700 na pobočju Nanosa in omogoča dostop do dveh zadrževalnikov hitre ceste. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 315 m.
Deviacija 1-12/1 povezuje gozdne ceste na pobočju severno od hitre ceste. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 680 m.
Deviacija 1-12A/1 povezuje obstoječe gozdne poti na severni strani hitre ceste, ki so bile presekane z obstoječo grapo. Grapo prečka s tako imenovanim »arabskim prehodom«. Dolžina deviacije je 175 m.
Deviacija 1-12B/1 povezuje obstoječo gozdno pot v profilu 439 hitre ceste z načrtovano deviacijo 1-11/1. Deviacija poteka po južni strani hitre ceste in obenem služi kot dostop do zadrževalnika 21. Dolžina deviacije je približno 340 m.
Deviacija 1-12C/1 poteka ob severni nožici nasipne brežine hitre ceste med profiloma 454 in 479 hitre ceste. Deviacija povezuje načrtovano deviacijo 1-11/1 in deviacijo 1-13B/1. Deviacija bo omogočila hitrejši in krajši dostop do parcel na severni strani hitre ceste med km 9.100 in km 9.600. Dolžina deviacije je približno 500 m.
Deviacija 1-13A/1 povezuje obstoječe gozdne in poljske poti na južni strani hitre ceste med km 9.240 in km 9.980, kjer je zaključek gradnje etape 2-3 z začasno navezavo na glavno cesto GI-12 in dostop do dveh zadrževalnikov. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 800 m.
Deviacija 1-13B/1 predstavlja povezavo deviacij 1-13A/1 in 1-13C/1. Hitro cesto prečka v podvozu 3-3/1. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 145 m.
Deviaciji 1-13A/1 in 1-13B/1 morata biti izvedeni tako, da zagotavljata ustrezen dostop do vadišča Mlake. Izvedeta se makadamsko v skupni širini 4.0 m. Za zagotavljanje ustrezne prevoznosti se predvidijo tik pred in za podvozom 3-3/1 notranji radiji 14 m ter 2 izogibališči.
Deviacija 1-13C/1 predstavlja povezavo obstoječih poti na vojaškem poligonu na severni strani hitre ceste. Za podvozom 3-3/1 se odcepi od deviacije 1-13B/1 in se v km 9.860 hitre ceste naveže na obstoječo pot. Deviacija se izvede makadamsko v skupni širini 4.0 m in dolžini 280 m.«.
Dosedanji deseti do dvajseti odstavek postanejo devetnajsti do devetindvajseti odstavek.
8. člen
V 12. členu se pod naslovom »Viadukti« besedilo šeste, sedme in osme alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Viadukt Barnica I 6-7/1 je polovične širine in poteka med km 6.380 in km 6.637. Dolžina objekta je 257.45 m, širina je 11.40 m.
– Viadukt Barnica II 6-8/1 je polovične širine in poteka med km 6.380 in km 6.637. Dolžina objekta je 257.45 m, širina je 11.40 m.
– Viadukt Tabor I 6-9/1 je polovične širine in poteka med km 6.998 in km 7.322. Dolžina objekta je 324.00 m, širina je 11.40 m.
– Viadukt Tabor II 6-10/1 je polovične širine in poteka med km 6.971 in km 7.333. Dolžina objekta je 362.00 m, širina je 11.40 m.«.
Pod naslovom »Mostovi« se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– Most Dobrava 5-1/1 v km 9.092, širine 8.00 m, dolžine 28.35 m, kot križanja 45˚.«.
Besedilo pod naslovom »Predori« se spremeni tako, da se glasi:
»– Predor Barnica I 8-5/1 je enosmerni predor z dvema voznima pasovoma in poteka med km 6.680 in km 6.985. Dolžina objekta je 305.00 m.
– Predor Barnica II 8-6/1 je enosmerni predor z dvema voznima pasovoma in poteka med km 6.680 in km 6.963. Dolžina objekta je 283.00 m.
– Predor Tabor I 8-7/1 je enosmerni predor z dvema voznima pasovoma in poteka med km 7.360 in km 7.974. Dolžina objekta je 614.00 m.
– Predor Tabor II 8-8/1 je enosmerni predor z dvema voznima pasovoma in poteka med km 7.389 in km 7.978. Dolžina objekta je 589.00 m.«.
Pod naslovom »Pokriti vkop« se črtata peta in šesta alinea.
Pod naslovom »Podvozi« se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– Podvoz 3-3/1 za gozdno cesto v km 9.588, širine 5.50 m, razpetine 38.66 m, svetle višine 5.00 m in kotom križanja 90˚.«.
Besedilo tretje alinee se črta.
Pod naslovom »Propusti« se za tretjo alineo doda pet novih alinej, ki se glasijo:
»– Ploščati prepust 3-3A/1 v km 7.992, širine 2.00 m, razpetine 74.71 m, kot križanja 60˚.
– Ploščati prepust 3-3B/1 v km 8.406, širine 2.00 m, razpetine 54.72 m, kot križanja 70˚.
– Ploščati prepust 3-3C/1 v km 8.703, širine 2.00 m, razpetine 38.58 m, kot križanja 75˚.
– Ploščati prepust 3-3D/1 v km 8.757, širine 2.00 m, razpetine 46.55 m, kot križanja 72˚.
– Ploščati prepust 3-3E/1 v km 9.245, širine 2.00 m, razpetine 62.30 m, kot križanja 48˚.«.
Pod naslovom »Oporni zidovi« se črta besedilo šeste do vključno enajste alinee. Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Obloženi oporni zid OZ2 med km 7.989 in km 8.294 dolžine 305 m.«.
Pod naslovom »Pilotne stene« se za tretjo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– Pilotna stena OZ3 med km 8.027 in km 8.089 v dolžini 61.90 m, višine od 10 do 14 m.
– Pilotna stena OZ4 med km 8.085 in km 8.230 v dolžini 145.90 m, višine od 10 do 14 m.«.
Pod naslovom »Kamnita zložba« se za tretjo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– Kamnita zložba OZ1 med km 6.247 in km 6.348 v dolžini 101.87 m.
– Kamnita zložba OZ5 med km 8.660 in km 8.803 v dolžini 143.27 m.«.
9. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Na delu trase hitre ceste med km 6.200 in km 10.100 se pri načrtovanju vkopov in nasipov upoštevajo usmeritve, pogoji in izhodišča, navedeni v strokovnem gradivu ''Geološko-geotehnični elaborat o zgradbi tal in pogojih gradnje ceste H4 HC Razdrto–meja Italija, odsek Razdrto–Vipava, etapa 2.2 od km 6.250 do km 10.100, varianta CIV-1'' (ZRMK, Center za geotehniko in prometnice, DN 2000107, marec 2005) in ''Hidrogeološko poročilo za odsek HC Razdrto–Selo, km 6.250 do km 1.100 (sklop 5)'' (Geološki zavod Slovenije, Oddelek za hidrogeologijo, št. K-II-30d/c-71117-f, februar 2005), ki so strokovne podlage sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.«.
10. člen
V 14. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Investitor vseh ureditev po tem členu je Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: investitor vojaškega poligona).«.
11. člen
Za 14. členom se pod naslovom »VI. Pogoji za komunalno urejanje« doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Zaradi gradnje hitre ceste se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekti. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, navedenimi v obvezni prilogi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.«.
12. člen
V 15. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Od zaselka Podgrič do vodarne Barnica se zgradi nov vodovod Ø 80 mm, ki prečka hitro cesto v km 6.410. Od vodarne Barnica do km 6.660 hitre ceste se zgradi nov vodovod Ø 150 mm.«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»V km 8.240 se prestavi lokalni vodovod Ø 32 mm na km 8.300.
V km 8.758 se zamenja lokalni vodovod Ø 40 mm z vodovodom Ø 100 mm.«.
13. člen
V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »in deviacij.«.
14. člen
V 17. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Predori se opremijo z elektro-strojno opremo.«.
V drugem odstavku se črta beseda »enostransko«, na koncu stavka se črta pika in doda besedilo »in TP CP Razdrto.«.
Besedilo tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Izvede se 20 kV kabelska povezava TP CP Razdrto – TP RTP 20/10 kV Razdrto.
Zgradi se 20 kV prostozračni vod od stojnega mesta 81 do hitre ceste. Za napajanje predorov se v trasi hitre ceste izvede kabelska kanalizacija po levi strani hitre ceste, v katero se vgradi 20 kV visokonapetostni kabel.«.
15. člen
V 25. členu se pod naslovom »Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi« na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Trasa hitre ceste s spremljajočimi objekti in ureditvami mora kar najbolj upoštevati varstvo priobalnega zemljišča, kar pomeni odmik 5 m pri skupini vodotokov 2. reda, v katero so v ureditvenem območju lokacijskega načrta razvrščeni vsi stalni in občasni potoki.«.
Pod naslovom »Regulacije« se v drugem odstavku na koncu prvega stavka za besedilom »in biološka raznovrstnost« črta pika in doda besedilo »ter stabilnost brežin vodotokov med gradnjo in uporabo.«.
Pod naslovom »Vodni viri« se v drugem odstavku spremeni besedilo sedme alinee tako, da se glasi:
»– Barnica – 2. vodovarstveni pas med profiloma 354 in 357 v skladu z odlokom o varstvu vodnega vira«.
Pod naslovom »Vodni viri« se v tretjem odstavku, ki se nanaša na dodatne varovalne ukrepe za posamezni vodni vir, pri vodnem viru Barnica v četrti alinei besedilo »med profili 347 – 360« nadomesti z besedilom »med profili 354 – 357« in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Za varovanje zajetja Barnica se z nobenimi sredstvi in posegi ne sme posegati pod koto 242 mnv med gozdnima potema, ki prečkata desni viadukt Barnica med profiloma 354 in 357 in v celotnem območju ožjega vodovarstvenega območja (II).«.
V zadnjem odstavku, ki se nanaša na ostale pogoje glede vodnogospodarskih ureditev varovanja virov in podtalnice, se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Na odseku trase hitre ceste od km 6.200 do km 10.100 je poleg navedenih pogojev treba upoštevati še naslednje pogoje:
a) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati hidrološke osnove za karakteristične vodne količine (Q100) za prereze pretoka Hraščak in vse druge vodotoke v zvezi z odsekom trase hitre ceste od km 6.200 do km 10.100.
b) Projektne rešitve prečkanj vodotokov morajo biti izvedene tako, da bodo mostne odprtine oziroma prepusti prepustili struge v celoti (brez vmesnih opornikov), ne bodo povzročili lokalnih zožitev, svetla odprtina mostu pa mora zagotoviti prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino minimalno 100 cm nad koto gladine Q100, kar mora biti v projektni dokumentaciji računsko dokazano in prikazano v grafičnih prilogah.
c) S projektno rešitvijo odvodnjavanja zalednih voda je z ustreznimi ukrepi treba zagotoviti prevodnost cestnih prepustov, s tem da je pri odvajanju voda iz hudourniških grap treba predvideti zaplavne pregrade gorvodno od vtoka v cestni prepust z ustrezno zavarovanim akumulacijskim prostorom za zadrževanje plavin, vtok v cestni prepust pa je treba oblikovati kot drčo in ne z vpadnim jaškom.
d) Pri preusmerjanju zalednih voda je treba preveriti prevodno sposobnost odvodnika, po potrebi predvideti ukrepe za povečanje prevodnosti, s tem da s predvidenimi ukrepi ni dovoljeno zmanjševati poplavne varnosti dolvodnih objektov in zemljišč.
e) Prepusti naj se kar najbolj prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena, posebno na iztočnem delu v porasel teren. Če to ni mogoče, je potrebno dodatno zavarovanje pred erozijo.
f) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinske vode s cestišč in odstavnih površin mora biti usklajena s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.«.
16. člen
V 26. členu se naslov »Varovanje objektov in območij naravne dediščine« nadomesti z naslovom »Ohranjanje narave«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na delu trase hitre ceste od km 6.200 do km 10.100 so v ureditvenem območju lokacijskega načrta naslednja območja ohranjanja narave:
– zavarovano območje južni in zahodni obronki Nanosa s statusom krajinskega parka,
– naravni vrednoti Nanos in Mlake pri Vipavi s statusom naravne vrednote državnega pomena,
– ekološko pomembno območje Trnovski gozd in Nanos,
za katera se pri načrtovanju posegov v prostor upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava« (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, april 2005), ki so v obvezni prilogi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.«.
17. člen
V 27. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Investitor gradnje hitre ceste mora obvestiti regionalni zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine, o začetku del vsaj deset dni pred gradnjo.«.
18. člen
V 31. členu se med naslovom »Varstvo pred požarom« in podnaslovom »Hitra cesta« dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:
»Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in postrojev ter izdelavi naprav in izdelkov je treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa ukrepe za:
– zmanjšanje možnosti za nastanek požara,
– pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v objektu in iz objekta,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba upoštevati vrsto in namembnost posega, naprave ali sredstva, požarno tveganje in ogroženost ter požarno varnost, določeno s predpisi o varstvu pred požarom.
Pri pripravi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila zakona o varstvu pred požarom in predpise o minimalnih varnostnih zahtevah za predore.«.
19. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
Posebne zahteve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na območjih viaduktov in predorov od km 6.200 do km 10.100 veljajo naslednje posebne zahteve:
– pred viadukti in predori je treba narediti ustrezno ploščad za intervencijska vozila,
– na ustrezni oddaljenosti pred viadukti in predori je treba umestiti ustrezno vertikalno signalizacijo zaradi preprečevanja nevarnosti naleta vozil,
– za dostop na viadukte in predore je treba zagotoviti intervencijske poti za čim hitrejši dostop na mesto nesreče, kjer je to možno,
– v predorih je treba zagotoviti hidrante s stalno vodo, intervencijski rov, niše z gasilnimi napravami in označene izhodne evakuacijske poti,
– za nesreče na viaduktih in v predorih mora biti na podlagi ustreznih ocen ogroženosti narejen načrt zaščite in reševanja, ki določa način ukrepanja in obveščanja.«.
20. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »in vojaškega poligona Mlake mora« nadomesti z besedilom »in investitor vojaškega poligona morata«.
V tretjem odstavku se besedilo »in vojaškega poligona je dolžan« nadomesti z besedilom »in investitor vojaškega poligona sta dolžna«.
21. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
Investitor gradnje hitre ceste mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalni vodi, vodnogospodarske ureditve), dolžni to infrastrukturo prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.«.
22. člen
V 36. členu se besedilo druge alinee črta.
Na koncu četrte alinee se doda besedilo, ki se glasi: »Poti do gradbišča je treba načrtovati tako, da čim manj potekajo skozi zaselke.«.
Na koncu štirinajste alinee se doda besedilo, ki se glasi: »Dela morajo biti načrtovana tako, da se ohranja povezanost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. Dela, ki posegajo v vodne površine, je treba načrtovati in opraviti zunaj drstitvenih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.«.
Za osemnajsto alineo se doda šest novih alinej, ki se glasijo:
»– Za vse začasne gradbiščne priključke na državne ceste mora investitor gradnje hitre ceste pridobiti soglasje pristojnega upravljavca na podlagi projekta PZI za vsak priključek.
– Za vse posege v času gradnje, ki vplivajo na prometni režim državnih cest, mora investitor gradnje hitre ceste v skladu s predpisi o graditvi objektov pridobiti projektne pogoje ter soglasje pristojnega upravljavca glavne ceste h gradnji.
– Za vse dostope do gradbišč, ki potekajo po občinskih javnih cestah in poteh, mora investitor gradnje hitre ceste pridobiti soglasje občine.
– Investitor gradnje hitre ceste mora vsaj štirinajst dni pred začetkom del v varovalnem pasu in ob javnih vodovodih o tem obvestiti upravitelja z javnim vodovodom ter ga zaprositi za zakoličenje obstoječih vodovodov. Morebitne stroške, ki bi zaradi gradnje nastali na vodovodu, nosi investitor gradnje hitre ceste.
– Na ekološko pomembnih območjih je treba po predpisih o ohranjanju narave začetek zemeljskih del načrtovati zunaj spomladanske sezone.
– Z zasaditvijo in zatravitvijo obcestnega prostora je treba začeti takoj po končanih zemeljskih delih.«.
23. člen
V 37. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Izvedejo se lahko tudi nova križanja infrastrukturnih objektov s traso hitre ceste, če niso v nasprotju s to uredbo in če z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec hitre ceste.
Izvedejo se lahko tudi nova križanja infrastrukturnih objektov na območju vojaškega poligona, če niso v nasprotju s to uredbo in če z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec vojaškega poligona.«.
24. člen
Za 37. členom se dodata nov 37.a in 37.b člen, ki se glasita:
»37.a člen
V ureditvenem območju lokacijskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
37.b člen
Ureditveno območje po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se štejeta za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.«.
25. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v občinah Vipava in Divača.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje lokacijskega načrta šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ajdovščina 1986–1990, ki se nanaša na območje občine Vipava (Uradno glasilo, št. 9/98, 5/99, 7/99 in 5/00),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/00).
27. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2006/7
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-2511-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost