Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice, stran 8089.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 99/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 33. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
1. člen
Črta se tretja alinea prvega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 93/00 in 54/04), ki se glasi:
»poslovni prostor Avto trgovina v pritličju objekta Stari trg 37, Slovenke Konjice, ki je zemljiškoknjižna parc. št. 1604/6 zelenica v izmeri 23 m2 in parc. št. 1603 stanovanjska stavba v izmeri 197 m2, sedaj vpisanem v vložni številki 1874 k.o. Konjice in sicer ½ celote«.
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Skupna vrednost namenske premoženje za doseganje namena javnega sklada, znaša po izločitvi premoženja iz prejšnjega člena, na podlagi Cenitvenega poročila za nepremičnine, ki ga je izdelal Gradbeni biro Marko Cvahte, inž grad., Ob parku 12, Slovenska Bistrica, z dne 24. marec 2004, 28.581.437,28 SIT.«.
3. člen
Ostala besedila določb navedenega odloka ostanejo nespremenjena in se smiselno uporabljajo v 1. in 2. členu tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 352-0004/2006-1 (132)
Slovenske Konjice, dne 6. julija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost