Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine, stran 8082.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 54/02 – Skl. US, 62/03, 73/03 – Odl. US, 113/03 – Odl. US, 16/04 – Odl. US, 123/04 – Odl. US, 96/05 – ZRTVS-1) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 6. julija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 61/96 in 45/03) se pred zadnjim stavkom 13. člena doda stavek: »Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.«
2. člen
Dodajo se novi 15., 16. in 17. člen, ki se glasijo:
»(Oglaševanje in organizacija izdajanja glasila)
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in športnih prireditev ter dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi izdajateljski odbor, razen na naslovni strani glasila, kjer oglaševanje ni možno.
Cene oglaševanja določi župan na predlog izdajateljskega odbora.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.«.
3. člen
Ostali členi se primerno preštevilčijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-0003/2006
Murska Sobota, dne 6. julija 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost