Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija, stran 8076.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt – UPB2), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 37. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija
I.
Spremeni se tabela prve točke Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija (Uradni list RS, št. 106/05), tako da se glasi:
 »
+--------------------------------------------+-------------------------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE          |    EKONOMSKA CENA PROGRAMA |
|                      |            (v SIT)|
+--------------------------------------------+-------------------------------+
|II. starostna skupina (otroci stari od 3-6 |           82.771,00|
|let)                    |                |
|– celodnevni program            |                |
+--------------------------------------------+-------------------------------+
|krajši program (otroci stari od 3-6 let)  |           54.954,00|
+--------------------------------------------+-------------------------------+
                                      «.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja v šolskem letu 2006/07.
Št. 602-12/2006
Litija, dne 6. julija 2006
Županž
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost