Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3252. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006, stran 8075.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 37. redni seji dne 6. julija 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
I.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II.
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
III.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih iz tega sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV.
V občini Litija se za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
A) na dvostranskih reklamnih panojih (velikost 3,0 m x 4,0 m):
– ob cesti G2 – 108 (pri športni dvorani – ena plakatna površina) – župan
– ob cesti Litija – Šmartno (Ulica Luke Svetca – ena plakatna površina) – občinski svet
– ob Ljubljanski cesti (v smeti pri Ljubljani) – občinski svet
– ob Bevkovi ulici (med Prvomajsko in Bevkovo ulico) – župan
B) na betonskih stebrih:
– na Prvomajski ulici (pred trgovino Na Dobravi) – občinski svet
– na Cankarjevi ulici (ob železniški postaji) – župan
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK) – občinski svet
– na Ul. Mire Pregljeve (pred športno dvorano) – župan
– na Maistrovi ulici (pred trgovino) – občinski svet
C) na aluminijastih panojih:
– na Cankarjevi ulici (dve plakatni površini) – župan
– na Jerebovi ulici (pred občino; dve plakatne površine) – župan
D) na območjih krajevnih skupnosti v skladu z dogovorom s predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Podatke o predsednikih svetov krajevnih skupnosti, dobite na Občini Litija na tel. št. 01/8963-424 – Boštjana Železnik.
V.
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v mali sejni dvorani občine Litija, Jerebova 14, Litija, v torek, 5. 9. 2006, ob 14. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do srede, 30. 8. 2006, do 15. ure, občinski upravi Občine Litija (soba 44, I. nadstropje) pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2006 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana).
VI.
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
VII.
Po dogovoru z upravljalcem in proti plačilu sme organizator volilne kampanje plakate z volilno propagandnimi sporočili nameščati na reklamnih panojih (3,0 m X 4,0 m) in aluminijastih panojih, ki jih za ta namen določi upravljalec.
VIII.
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
IX.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljalec.
X.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in občinskem glasilu, izvleček pa se objavi tudi v drugih lokalnih medijih (ATV Signal, Radio Geoss).
Šifra: 041-3/2006
Litija, dne 6. julija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost