Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3240. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje, stran 8045.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 31. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje
1. člen
V naselju Hrpelje se pot, ki poteka za bivšim Kovinarjem (sedaj Pejo trading d.o.o.) vzporedno z Reško cesto, imenuje v ulico z imenom Jagodna ulica.
V novem naselju v Hrpeljah se pot, ki povezuje Slavniško cesto in Novo pot, imenuje v ulico z imenom Prečna ulica. Slepa ulica, ki prav tako poteka iz Nove poti proti Slavniški cesti pa z imenom Sončna pot.
2. člen
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Koper, Izpostavi Sežana.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, Izpostava Sežana ter Upravna enota Republike Slovenije – Upravna enota Sežana sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
Stroški za postavitev uličnih tabel bremenijo proračun občine Hrpelje - Kozina.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 344-9/2006-4
Hrpelje, dne 28. junija 2006
Podžupan
Občine Hrpelje - Kozina
Damijan Segulin l.r.

AAA Zlata odličnost