Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3238. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina, stran 8044.

Na podlagi 38. Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 24. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina
1.
V občinsko volilno komisijo Občine Hajdina se imenujejo:
1. Diana Šeruga, roj. 1974, Hajdoše 79 – za predsednico,
2. Mateja Majhen, roj. 1972, Zg. Hajdina 12 – za namestnico predsednice,
3. Milena Gojkovič, roj. 1948, Sp. Hajdina 32 – za članico,
4. Kristijan Cafuta, roj. 1977, Draženci 89 – za namestnika članice,
5. Sabina Steiner, roj. 1974, Gerečja vas 89 – za članico,
6. Peter Mertelj, roj. 1987, Skorba 56 – za namestnika članice,
7. Silva Hajšek, roj. 1958, Zg. Hajdina 130/b – za članico,
8. Urška Pesek, roj 1982, Slovenja vas 48/a – za namestnico članice.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2006
Hajdina, dne 7. julija 2006
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost