Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3226. Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških, stran 8036.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) ter na podlagi strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju št. 02-7488/3-06 je Občinski svet Občine Dobrna na 29. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških
1. člen
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških (Uradni list RS, 18/04) tako, da se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Pravnarjev mlin Klanc 59 (EŠD 23692)«.
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Stavba, v kateri je bil nekdaj mlin, je pomembna zaradi svoje arhitekturne zasnove in etnološkega izročila nekdanjega načina gospodarjenja. Je še eden redkih ohranjenih mlinov, ki so se v preteklosti nizali ob Dobrnici.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Pravnarjev mlin Klanc 59 (EŠD 23692), parc. št. 822 del, k.o. Klanc.«
4. člen
Ostala določila Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 00700-0009-1/2006
Dobrna, dne 6. julija 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost