Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3214. Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini, stran 7971.

Na podlagi 21. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini
1. člen
Ta uredba ureja plačo in druge prejemke rezidenčnega projektnega svetovalca, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: projekt), ki se financira iz sredstev Evropske unije, in je napoten na delo v tujino za celotno obdobje izvajanja projekta.
2. člen
Rezidenčni projektni svetovalec je za čas napotitve na delo v državo prejemnico pomoči upravičen do plače in drugih prejemkov v skladu s pravili Evropske unije.
Rezidenčnemu projektnemu svetovalcu pripadajo:
– plača, ki bi jo prejemal v organu, če ne bi bil napoten na delo v državo prejemnico pomoči,
– dnevnice v polni višini, dokler ne najame stanovanja v državi prejemnici pomoči, vendar največ 30 dni,
– dnevni dodatek za bivanje v višini 50 odstotkov dnevnice za preostale dni bivanja v državi prejemnici pomoči,
– dodatek za šolanje otrok,
– povračilo potnih in selitvenih stroškov ob nastopu in prenehanju dela v državi prejemnici pomoči,
– dnevni dodatek za družinske člane,
– povračilo potnih stroškov za mesečno oziroma letno pot v državo stalnega bivališča,
– povračilo stroškov najema stanovanja,
– povračilo stroškov zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja,
– povračilo stroškov doplačila za dodatno prtljago,
– povračilo stroškov prevoza osebnega vozila,
– povračilo stroškov zavarovanja za prevoz osebnih predmetov, gospodinjskih predmetov in osebnega vozila,
– drugi prejemki v skladu s pravili Evropske unije.
3. člen
Sredstva za plačilo plače, drugih prejemkov in nadomestil rezidenčnega projektnega svetovalca se v celoti zagotavljajo iz sredstev Evropske unije.
4. člen
Plačo in druge prejemke izplačuje rezidenčnemu projektnemu svetovalcu organ, iz katerega je bil napoten v državo prejemnico pomoči.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-11/2006/7
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-3111-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost