Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 7250.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 29. seji dne 28. junija 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 28/99, pop. 53/99, 66/00 in 103/02) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravičencu iz prvega odstavka tega člena pripada plačilo dela plače po navedenih postavkah v primeru, da prisostvuje seji organa najmanj 90% časa trajanja seje«.
2. člen
V zadnjem stavku zadnjega odstavka 6. člena se črta pika ter doda besedilo: »ter na podlagi evidence o prisotnosti, ki jo občinski upravi posreduje organ javnega zavoda, katerega član je upravičenec, najkasneje v 15 dneh po seji organa«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-04/99
Lendava, dne 28. junija 2006
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost