Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2991. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig, stran 7248.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije, 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 8. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 18/02) in 8. in 9. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 26/95) je Občinski svet Občine Ig na 28. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96) se 4. člen nadomesti z:
»Obvezne javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
5. urejanje in čiščenje javnih površin
6. gasilska služba
7. vzdrževanje javnih cest.«.
2. člen
8. členu se doda besedilo »oziroma s podelitvijo koncesije.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354/007/2006
Ljubljana, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.