Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2989. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice, stran 7247.

Na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 22. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 28/01) se v petem členu dopolni prvi odstavek z besedilom, ki se sedaj glasi:
»Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, ki so dolžni en mesec po namenski porabi sredstev pristojnemu občinskemu organu priložiti račune o nakupu blaga ali storitev, iz 4. člena pravilnika, in dokazati smotrno porabo dodeljenih sredstev, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.«.
2. člen
V šestem členu pravilnika se črta besedilo prvega odstavka: »Višina enkratne denarne socialne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu« in se nadomesti z besedilom: »Višina enkratne denarne pomoči je določena za posameznega družinskega člana ali družino in se določi po naslednjih kriterijih:
– 30.000,00 SIT za samsko osebo
– 30.000,00 SIT za prvo odraslo osebo v družini
– 21.000,00 SIT za vsako naslednjo odraslo osebo v družini razen otrok
– 10.000,00 SIT, če je v družini otrok, ki so ga starši dolžni preživljati
– 10.000,00 SIT, pomeni povečanje za enostarševsko družino.
Zneski enkratne socialne pomoči se sorazmerno revalvolizirajo enkrat letno skladno s 22. členom Zakona o socialnem varstvu.«.
3. člen
Doda se nov člen 10.a, ki se glasi:
»10.a člen
Nenamensko porabljeno enkratno socialno pomoč mora upravičenec vrniti.
Upravičenci, ki so nenamensko porabili enkratno socialno pomoč niso več upravičeni do pravic po tem pravilniku«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-1281/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti