Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2847. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 7009.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05 in 120/05) se v 2. členu na koncu 5. točke črta podpičje ter doda besedilo »ter območje mejnega prehoda Rakitovec;«.
V 10. točki se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi »Ne glede na območje upravne enote Sežana Carinski urad Sežana ni krajevno pristojen za območje mejnega prehoda Rakitovec.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ne glede na krajevno pristojnost posameznega carinskega urada iz 2. in 3. člena te uredbe, carinski inšpektor carinskega urada lahko izvaja inšpekcijski nadzor na celotnem območju Republike Slovenije.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati dne 1. julija 2006.
Šifra: 00712-22/2006/5
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EVA 2006-1611-0113
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost