Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2708. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 6814.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05) in določil Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se vzpostavi status javnega dobra na parc. št. 430/2 pašnik v izmeri 417 m2 in parc. št. 430/4 pašnik v izmeri 50 m2, vpisanih pri vl. št. 143 k.o. Vrhtrebnje.
II.
Zemljišči parc. št. 430/2 in 430/4 k.o. Vrhtrebnje se odpišeta od dosedanjega zemljiškoknjižnega vložka in se preneseta v javno dobro Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-35/2000
Trebnje, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost