Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2702. Odlok o podelitvi javnega pooblastila, stran 6812.

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odločba US in 70/00), 206.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04), in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 6. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o podelitvi javnega pooblastila
1. člen
Občina Trebnje pooblašča Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje za izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in površinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin in drugega opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lokalnega pomena, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, za dobo trajanja upravljanja z javno infrastrukturo.
2. člen
Občina Trebnje pooblašča DANO Tovarno rastlinskih specialitet in destilacija d.d., Glavna cesta 34, Mirna za izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam s področja oskrbe s pitno vodo, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, za dobo trajanja upravljanja z javno infrastrukturo, za dobo veljavnosti Pogodbe o prenosu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na Mirni, št. 35507-0067/2001 z dne 13. 5. 2001.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711/2006
Trebnje, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost