Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2698. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore, stran 6809.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je župan Občine Štore dne 2. 6. 2006 sprejel
D O P O L N I T E V
P R O G R A M A P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lipa Štore
1. člen
S to dopolnitvijo se dopolni program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore (Uradni list RS, št. 93/05).
2. člen
V programu priprave se prvi odstavek 3. člena popravi tako, da se glasi: Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore je dopolnitev veljavnega IPA s pogoji umestitve in urbanistično arhitektonskega oblikovanja za gradnjo večstanovanjskih objektov na zemljiščih parc. št. 1293/2, 1294, 1295, 1296/1, 1292/1, 1292/2 k.o. Teharje, gradnjo večnamenske dvorane na zemljiščih parc. št. 1320, 1321, 1322 in 1323 k.o. Teharje ter povečanje gradbene linije označene na zemljiščih parc. št. 1432 in 1434/2 k.o. Teharje«.
3. člen
V 4. členu se prvi stavek dopolni tako, da se pred besedilo »k.o. Teharje« doda besedilo »1292/1, 1292/2, 1432, 1434/2«.
4. člen
Ta dopolnitev programa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Šifra: 46500-0028/2005-17
Štore, dne 5. junija 2006
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost