Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2697. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6808.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 29. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišču parc. št. 965/2 – cesta v izmeri 255 m2, vpisanega v vl. št. 415 k.o. Pečovje, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
V zemljiški knjigi se pri nepremičnini iz prejšnjega odstavka vknjiži lastninska pravica v korist Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, matična številka: 5880378, do celote.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 46501-0012/2005-3
Štore, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost