Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2694. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in volitve župana Občine Štore, stran 6804.

Na podlagi 19. do 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05 in 121/05) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in volitve župana Občine Štore
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana, območje posameznih volilnih enot ter število članov občinskega sveta, ki se bodo volili v posamezni volilni enoti na območju Občine Štore.
2. člen
Občinski svet Občine Štore šteje 14. članov.
Za volitve članov v Občinski svet Občine Štore se določita dve volilni enoti, in sicer:
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Štore, Prožinska vas, Draga in Ogorevc.
V volilni enoti se voli 8 članov občinskega sveta.
Sedež volilne enote je v Štorah.
2. volilna enota obsega naslednja naselja: Kompole, Laška vas, Pečovje, Šentjanž nad Štorami, Svetina, Javornik, Kanjuce in Svetli Dol.
V volilni enoti se voli 6 članov občinskega sveta.
Sedež volilne enote je v Štorah.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Štore.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet in za volitve župana Občine Štore (Uradni list RS, št. 64/94).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 040-0001/2006-1
Štore, dne 6. junija 2006
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost