Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2691. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 6796.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 17. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. redni seji dne 1. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
1. starostno obdobje 1–3 let – celodnevni program: 78.885 SIT.
2. starostno obdobje 3–6 let – celodnevni program: 67.448 SIT.
Krajši program 2 x tedensko: 21.657 SIT.
2. člen
Staršem otrok, katerim Občina Slovenske Konjice ni dolžna kriti del cene programa, in lokalni skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike, je cena za 1. starostno obdobje 88.317 SIT.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Slovenske Konjice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo za en mesec neprekinjene odsotnosti otroka v višini 50% zneska njihovega plačilnega razreda. Starši otrok v krajših programih, so v primeru neprekinjene odsotnosti otroka več kot en mesec, oproščeni plačila. Plačila so oproščeni tudi starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, vendar le v času poletnih počitnic. Starši so dolžni, za neprekinjeno odsotnost otroka več kot en mesec, vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Občina v primerih, ko staršem prizna popust oziroma nižje plačilo med počitnicami ali iz razloga opravičene odsotnosti zagotavlja vrtcu dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati 2., 3. in 7. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje št. 032-01-0001/2004-100-14/3 (Uradni list RS, št. 59/04).
5. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 6. 2006 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 602-0014/2006-120
Slovenske Konjice, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost