Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina, stran 6790.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06-UPB), določil Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 30/06), in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 33. seji dne 31. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 100/99 in 36/02).
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta prva alineja.
Dosedanja druga alineja postane prva in se besedilo »med 6.uro zjutraj in 1. uro naslednjega dne«, nadomesti z »med 24. uro in 2. uro naslednjega dne«.
3. člen
V 4. členu se besedilo »v stanovanjskih objektih«, nadomesti z »v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004-11/2006
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost