Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2671. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006, stran 6756.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 25. seji dne 7. junija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006
1. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05 in 32/06) tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 550.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednje investicije:
– 360.000.000,00 SIT – izgradnja kanalskega sistema za čiščenje odpadnih voda,
– 35.000.000,00 SIT – izgradnja ceste Rimske Toplice –Senožete,
– 30.000.000,00 SIT – izgradnja gasilskega doma v Rimskih Toplicah,
– 25.000.000,00 SIT – izgradnja hodnikov za pešce,
– 50.000.000,00 SIT – izgradnja ceste Rečica–Šmohor,
– 20.000.000,00 SIT – izgradnja Zdravilišče ceste v Rimskih Toplicah,
– 30.000.000,00 SIT – izgradnja vodohrana v Laškem.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-2/05
Laško, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost