Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2665. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 411/5 in parc. št. 1228/1 k.o. Grosuplje naselje, stran 6752.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.) ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 40. seji dne 31. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 411/5 in parc. št. 1228/1 k.o. Grosuplje naselje
1.
Na zemljišču parc. št. 411/5, njiva 3.r v izmeri 272 m2 in parc. št. 1228/1, travnik 2.r v izmeri 365 m2, pripisani pri vl. št. 678, k.o. Grosuplje – naselje, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči parc. št. 411/5 in 1228/1, k.o. Grosuplje – naselje, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-59/06
Grosuplje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost