Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2664. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol, stran 6752.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) in 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 53/03 ZZK-1) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 29. seji dne 7. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol
1.
Javno se razgrne predlog odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol, ki ga je v aprilu 2006 izdelalo podjetje Form–at, Družba za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje d.o.o., Ljubljana pod številko projekta 98/2003 (UD)K:BP 9/1 Jub Dol.
2.
Predlog odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol se nanaša na območje urejanja na naslednjih parcelah k.o. Dol:
40/2, 40/4, 40/9, 40/5, 51/16, 52/7, 51/6, 40/6, 51/8, 915/1, 41/1, 42/3, 42/1, 41/2, 40/5, 42/2, 44/3, 44/4, 44/1, 44/2, 40/14, 40/16, 40/18, 40/15, 40/12, 40/17, 40/19, 40/13, 51/19, 51/7, 52/8, 40/8, 40/3, 40/21, 40/11, 40/20, 40/10, 40/7, 44/3, 43/1, 43/3, 44/8, 43/2, 44/7, 44/6, 44/9, 51/17, 52/5, 52/3, 53/1, 51/15, 52/4, 51/5, 44/9, 44/6, 44/7, 43/2, 43/3, 44/8, 41/3, 915/1, 51/18, 51/20, 51/20, 51/5, 52/9, 40/14, 51/22, 47/3, 45/1, 45/2, 924/3, 49, 915/2, 87/3, 50/4, 52/3, 915/4, 50/4, 915/3, 87/4, 52/1, 900/2, 52/6, 95/1, 97/4, 91/4, 91/2, 91/3, 90/3, 90/2, 97/5, 88/1, 88/2, 95/2, 105/1, 105/3, 105/4, 87/1, 924/6, 90/1, 90/4, 48/3, 47/4, 47/1, 924/5, 101/1, 101/2, 97/1, 97/2, 98/2, 917/3, 98/2, 95/1, 97/4, 104/2, 104/1, 103/4 oziroma vse parcele v območju urejanja z oznako BP 9/1.
3.
Predlog odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Javna razgrnitev bo trajala od 23. 6. 2006 do 23. 7. 2006.
4.
V času javne razgrnitve predloga odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol bo v sredo 5. 7. 2006 ob 17.00 uri javna obravnava v prostorih Osnovne šole Dol, Videm 17, Dol pri Ljubljani 1.
5.
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani posamezniki, organi in organizacije podajo pisne pripombe na predlog odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol v knjigo pripomb in predlogov, ki bo v prostorih javne razgrnitve ali na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35106-0022/2004-34
Dol pri Ljubljani, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost