Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2662. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, stran 6750.

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt-UPB2), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 36. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev
v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1.
Kot najvišja cena vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja se od 1. 9. 2006 določi:
    1. Prva starostna skupina v znesku       93,874,00 SIT.
    2. Druga starostna skupina v znesku      72.131,00 SIT.
2.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 380,00 SIT na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni prispeva posamezni plačnik.
3.
Starši otrok, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva meseca v času od 1. 6. do 31. 8. tekočega leta. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Starši plačajo rezervacijo v znesku 590 SIT na dan, razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.
4.
Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi daljše bolezni ali poškodbe nad 8 delovnih dni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga predložijo vrtcu.
1. V primeru zdravstvene odsotnosti otroka od 8 do 30 dni se prispevek staršev zniža za 20% od plačila po odločbi.
2. V primeru zdravstvene odsotnosti otroka nad 30 dni se prispevek staršev zniža za 40% plačila od plačila po odločbi.
5.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 38005-1/98, z dne 1. 6. 2005.
Št. 602-1/06
Dobrepolje, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost