Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno, stran 6742.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 20/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Cerkno
1. člen
V 6. členu se za točko 4.1 doda nova točka 4.2, ki se glasi:
»4.2. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti.
Upravičeni stroški so dela z gradbenimi stroji.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo,
– pisna soglasja lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih in dokazilo o plačilu.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0002/2006-6
Cerkno, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost