Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2649. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za poslovno cono ob Bežigrajski cesti, stran 6733.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev Lokacijskega načrta za poslovno cono ob Bežigrajski cesti, ki ga je pod št. 213/06 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Lokacijski načrt se nanaša na poslovno cono med Hudinjo ter Kulturniško in Bežigrajsko cesto, ki bo namenjena za različne poslovne dejavnosti, navezuje se na pretežno že izgrajeno komunalno infrastrukturo in načrtuje novo servisno cesto kot povezavo med toplarno in Bežigrajsko cesto.
III.
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta se začne tri dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežih Krajevne skupnosti Trnovlje in Krajevne skupnosti Teharje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve lokacijskega načrta in o času ter kraju javne obravnave morata organa obeh krajevnih skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V petih dneh po preteku javne razgrnitve morata pristojni organa mestnih četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestni četrti strinjata z osnutkom spremembe zazidalnega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati tretji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00003/2006 4200 MSE
Celje, dne 29. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost