Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2644. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Brežice, stran 6730.

Na podlagi 1., 12. in 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 26. redni seji dne 15. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Brežice
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Brežice (Uradni list RS, št. 58/03) se 2. člen dopolni tako, da se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasijo:
»(2) Območje, na katerem lahko Občina Brežice uveljavlja predkupno pravico, zajema območje, ki je po urbanističnih zasnovah sestavni del Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04 in 123/04) določeno za širitev pokopališča v mestu Brežice, in zajema parcelo številka 1405 k.o. Brežice.
(3) Območje, na katerem lahko Občina Brežice uveljavlja predkupno pravico, se nanaša na prostorsko enoto B4-01P1/1 – Brezina, katere območje je namenjeno za proizvodne in obrtne dejavnosti. Parcele na tem območju so naslednje: 238, 262/1, 256/1, 260/3, 734 in 735, vse k.o. Brezina.
(4) Občina Brežice lahko uveljavlja predkupno pravico na parcelah 691, 692, 672, 697 in 698 vse k.o. Brežice, ki se nahajajo v območju Razglasitve starega mestnega jedra za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88).«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 357-69/06
Brežice, dne 29. maja 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost