Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2638. Navodilo o spremembi Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic, stran 6721.

Na podlagi 9. točke Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic (Uradni list RS, št. 62/01, 92/01 in 11/06) in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izdelavo poročila
o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
1. točka
V Navodilu za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic (Uradni list RS, št. 115/05, v nadaljevanju Navodilo) se spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»1. Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov o količnikih likvidnosti likvidnostne lestvice v tolarjih in v eurih (v nadaljevanju: količniki likvidnosti), ki jih hranilnica posreduje Banki Slovenije.«.
2. točka
V 2. točki Navodila se črta peti odstavek, šesti odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Postavki N14 in N12 vključujeta samo finančna sredstva dolžnikov, za katere se ne pričakujejo težave s plačevanjem obveznosti in ki plačujejo svoje obveznosti ob dospelosti oziroma z zamudo do 30 dni oziroma, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v skupini A in B po 11. točki Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05).«.
3. točka
Obrazec KLik, ki je v skladu s 4. točko Navodila njegov sestavni del, se spremeni tako, da se glasi kot izhaja iz priloge tega navodila.
4. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi tečaja zamenjave med eurom in tolarjem v Uradnem listu Evropske unije, ki ga bo določil Svet po postopku, določenim v členu 123 (5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04), prvič pa se uporabi za poročanje s podatki za mesec, v katerem je objavljen tečaj iz prejšnjega stavka.
Ljubljana, dne 8. junija 2006
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost