Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2636. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic, stran 6720.

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
1. točka
V Sklepu o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic (Uradni list RS, št. 62/01, 92/01 in 11/06) se tretji odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»Za naložbe po tem sklepu se štejejo naložbe v tolarjih in eurih, za obveznosti pa obveznosti v tolarjih in v eurih.«.
2. točka
Spremeni se 2. točka tako, da se glasi:
»2. Količnik likvidnosti posameznega razreda je razmerje med vsoto naložb v tolarjih in eurih in vsoto obveznosti v tolarjih in eurih posameznega razreda glede na preostalo dospelost.«.
3. točka
Črtajo se 8. točka, drugi in tretji odstavek 9. točke, 10. točka, zadnji odstavek 15. točke ter 18. točka.
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi tečaja zamenjave med eurom in tolarjem v Uradnem listu Evropske unije, ki ga bo določil Svet po postopku, določenim v členu 123 (5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04).
Ljubljana, dne 8. junija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost