Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 6716.

Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo: »Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja« nadomesti z besedilom: »Žrtve nasilja v družini«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo: »ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja« nadomesti z besedilom: »žrtve nasilja v družini«.
3. člen
V 14. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se za invalida oziroma družino z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno ali preprečeno normalno gibanje, kot zgornja meja pri izračunavanju subvencij k najemninam uporablja dejanska površina stanovanja.«.
4. člen
1. V prilogi »Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev se pod III. »Prednostne kategorije prosilcev« besedilo: »ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja« nadomesti z besedilom: »žrtve nasilja v družini«.
2. V prilogi »Pojasnila za uporabo pravilnika – hrbtna stran obrazca« se v pojasnilu k 3. členu pravilnika, vrednotenje premoženja, v tretjem odstavku besedilo: »Kolikor gre za prosilko žensko oziroma žensko z otrokom, žrtev družinskega nasilja,« nadomesti z besedilom: »Kolikor gre za žrtev nasilja v družini,«.
3. V prilogi »Pojasnila za uporabo obrazca – hrbtna stran obrazca« se v tretjem poglavju »Prednostne kategorije prosilcev« besedilo pod nadnaslovom »Družina z manjšim številom zaposlenih« nadomesti z naslednjim besedilom: »Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je zaposlen samo en družinski član oziroma če nihče od družinskih članov ni zaposlen.«.
Nadnaslov »Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja« se nadomesti z nadnaslovom: »Žrtve nasilja v družini«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-8/2005
Ljubljana, dne 5. junija 2006
EVA 2005-2511-0214
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti