Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2629. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, stran 6713.

Na podlagi petega odstavka 5. člena in za izvrševanje 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih
državne uprave
1. člen
V Uredbi o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/99 in 1/04) se v 2. členu nadomesti besedilo »z uredbo o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/94)« z besedilom »s predpisi o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave«.
2. člen
V tretjem odstavku 28. člena se črta besedilo »in ministrski svetniki«.
Črta se prvo alineo četrtega odstavka.
V drugi alinei četrtega odstavka se črta besedo »drugih«.
V tretji alinei četrtega odstavka se besedo »namestnik« nadomesti z besedo »namestniki«.
V četrtem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi: »vojaški atašeji«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena omejitve prostornine motorja ne veljajo za vozila, ki so starejša od petih let in so že v upravljanju, in za katere tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik, poda oceno, da jih je gospodarno obdržati v državni lasti.«.
V drugi alinei šestega odstavka se črta besedilo »in vojaškim atašejem«.
Dosedanji peti in šesti odstavek se preštevilčita.
3. člen
V 30. členu se besedi »funkcionarja urada« nadomesti z besedilom »državnega sekretarja, ki mu pomaga pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil, vodjo Kabineta«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2006/9
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti