Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006

Kazalo

2136. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje, stran 5399.

Na osnovi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 59/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 7., 14, in 40. člena Statuta Območne obrtne zbornice Velenje, je Skupščina Območne obrtne zbornice Velenje na svoji 6. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Velenje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za člane, ki so pristopili na podlagi lastne izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,36% od bruto zneska najnižje pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana v znesku, ki je enak znesku 2,36% od bruto zneska najnižje pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) mesečno v višini 4.000,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna skladno s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Velenje določi letno članarino skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačujejo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz 1. odstavka tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne zbornice Velenje.
VIII.
Območna obrtna zbornica Velenje pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino skladno z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep se uporablja od 1. 4. 2006 dalje.
Miran Irman l.r.
Predsednik
Območne obrtne zbornice Velenje

AAA Zlata odličnost