Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2077. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2006/2007, stran 5185.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi
v Mariboru v študijskem letu 2006/2007
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom, sprejetim na seji Senata Univerze v Mariboru 14. aprila 2006, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije;
2. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO:
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Management v agroživilstvu in razvoj podeželja;
3. FAKULTETA ZA LOGISTIKO:
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika;
4. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE:
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Organizacija in management informacijskih sistemov,
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Organizacija in management informacijskih sistemov,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov,
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov,
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov;
5. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE VEDE:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Varstvoslovje,
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje,
– 150 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje (v Ljubljani);
6. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 86 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Splošna medicina;
7. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Likovna pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geografija in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Matematika in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in ...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija in …,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Trener izbrane športne panoge;
8. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-3/2006/5
Ljubljana, dne 4. maja 2006
EVA 2006-3211-0061
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister