Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

2018. Sklep o določitvi gravitacijskega območja šol v skupnem šolskem okolišu Osnovne šole Franceta Prešerna in Osnovne šole Simona Jenka, stran 5020.

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 136/03) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 5. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi gravitacijskega območja šol
v skupnem šolskem okolišu Osnovne šole Franceta Prešerna in Osnovne šole
Simona Jenka
1. člen
S tem sklepom se določita gravitacijski območji Osnovne šole Franceta Prešerna in Osnovne šole Simona Jenka, to sta območji, s katerih imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v določeno šolo znotraj skupnega šolskega okoliša. Skupni šolski okoliš in gravitacijsko območje Osnovne šole Franceta Prešerna in Osnovne šole Simona Jenka sta določena v ustanovitvenih aktih obeh šol.
2. člen
Gravitacijsko območje Osnovne šole Franceta Prešerna:
Del naselja (014) Kranj: 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0120, 0121, 0122, 0123, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160.
3. člen
Gravitacijsko območje Osnovne šole Simona Jenka obsega naslednje prostorske okoliše:
Del naselja (014) Kranj: 0001, 0002, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0181, 0182, 0183, 0194;
Cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangeršica: 0239; (042) Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244: (044) Zalog: 0245.
Od tega matična šola – stavba na XXXI. divizije 7A del naselja (014) Kranj:
0087, 0088,0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0115, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165.
Od tega matična šola – stavba na Komenskega 2 del naselja (014) Kranj:
0001, 0002, 0090, 0113, 0114, 0116, 0117, 0118, 0119, 0181, 0182.
Od tega podružnična šola Goriče naslednja cela naselja – za razredno stopnjo:
(016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (044) Zalog: 0245.
Od tega podružnična šola Primskovo del naselja (014) Kranj:
0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0166, 0167, 0168, 0169, 0183, 0194.
Od tega podružnična šola Trstenik naslednja cela naselja – za razredno stopnjo:
(041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (023) Pangeršica: 0239; (042) Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244.
4. člen
Otroka s stalnim prebivališčem v prostorskih okoliših iz drugega in tretjega člena tega sklepa imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu učencev iz gravitacijskega območja šole ter željo staršev in morebitne specifične potrebe otroka.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0033/2006-47/11
Kranj, dne 5. aprila 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost