Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1996. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt, stran 4978.

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) (Uradni list RS, št. 22/06) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na seji dne 5. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt
1. člen
Ta Odlok določa sestavo volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt.
2. člen
Za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta se na območju Občine Benedikt določijo tri volilne enote, in sicer:
– prva volilna enota obsega del naselja Benedikt, ki zajema naslednje ulice: Benediški vrh, Breznikova cesta, Cankarjeva ulica, Cvetlična ulica, Čolnikov trg, Drvanjska cesta, Lovska cesta, Mariborska cesta, Na klancu, Nasipna ulica, Prešernova ulica, Radgonska cesta, Slatinska cesta, Strma ulica, Šolska ulica, Trubarjeva ulica, Vinogradniška pot, Vrtna ulica, Ženjak ter naselje Spodnja Ročica, v kateri se volijo trije člani,
– druga volilna enota obsega območja naselij: Drvanja, Ihova, Spodnja Bačkova in Trstenik, v kateri se volijo trije člani,
– tretja volilna enota obsega območja naselij: Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova in Trotkova ter del naselja Benedikt, ki zajema naslednje ulice: Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Kocbekova pot ter Slovenska ulica, v kateri se volijo trije člani.
Občinski svet šteje devet članov.
3. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje občine.
4. člen
Volišča za izvedbo volitev članov Občinskega sveta in župana občine se določijo tako, da se ta pokrivajo z območji volilnih enot iz 2. člena tega Odloka. Vsaka volilna enota ima eno volišče. Volišče je lahko na območju sosednje volilne enote.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 53/02).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 04006-001/2006-3
Benedikt, dne 21. aprila 2006
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost